Gå till innehållet

Med uppdrag att återvinna så mycket som möjligt

Ingen dag är den andra lik på Oscar Flinks arbetsplats, avfallsanläggningen i Väddika. Hit kommer både företag och privatpersoner för att lämna olika sorters avfall, det innebär många kundkontakter varje dag. Skyltar och anslag visar hur avfallet ska sorteras. Oscar hjälper gärna till, då målsättningen är att så mycket som möjligt av avfallet ska kunna återvinnas. Det är hans bidrag för en bättre miljö.

Maskinförare eller miljöarbetare. Det är lite oklart hur Oscar Flink skulle presentera sig i sin yrkesroll. Mindre osäker är han på hur jobbet ska göras efter sex år på kommunens avfallsanläggning och återvinningscentraler.
  – Jag har alltid varit intresserad av maskiner och jobbade med krossning redan på sommarloven medan jag gick i skolan, berättar han.
Krossning är alltså en bearbetning av material som från början är för stora och skrymmande för att kunna sorteras och återvinnas. På avfallsanläggningen i Väddika finns en ny maskin som effektiviserar det jobbet, en grävmaskin med gripklor som fungerar som pincetter. 

Osorterade lastbilslass 

Och det behövs, för under år 2020 tog anläggning emot 34 000 ton avfall. Av det har 2 000 ton deponerats och 32 000 ton gått vidare till återvinning.
Hit kommer avfall av olika slag. Det kan exempelvis vara osorterade lastbilslass med ”byggsopor” från företag, annat brännbart material eller vanligt hushållsavfall.
  – Allt sorteras i syfte att så mycket som möjligt ska kunna återvinnas. Resten läggs på deponi, eller soptippar som det också kallas, säger Oscar. 

På varje ort

I kommunen finns återvinningscentraler i både Östhammar, Öregrund, Österbybruk och Alunda. Därtill finns avfallsanläggningen i Väddika, dit både privatpersoner och företag kan lämna sitt avfall.
  – Det är en otroligt bra service i den här kommunen att den här typen av anläggningar finns på varje ort. Så ser det inte ut på särskilt många andra ställen, säger Oscar.
Han är uppväxt i Rosersberg och har även bott i Långhundra innan han flyttade hit för sex år sedan. Nu bor han med sin sambo i ett hus på Söderön, utanför Östhammar.
Att han flyttade hit har han inte ångrat en dag.
  – Min morfar är härifrån och jag har tillbringat mycket tid här när jag växte upp, säger han.
De första åren jobbade han som maskinförare åt en kompis med entreprenadfirma, som bland annat hade uppdrag vid avfallsanläggningen i Väddika. Nu är Oscar istället anställd av kommunen, som numera sköter verksamheten i egen regi. 

Kul på jobbet

Jobbet på avfallsanläggningen beskriver han som fritt, roligt och meningsfullt. Han trivs med att jobba utomhus och att ha ett omväxlande och rörligt uppdrag.
  – Fast det är klart. Jag sitter mest i maskinen, säger Oscar.
När jag frågar vad han gör om fem år, svarar han att han jobbar kvar. 27 år gammal har han hittat sin plats i livet och en arbetsplats att trivas på.
Allra mest uppskattar han den fina sammanhållningen mellan kollegorna.
  – Vi är fyra i arbetslaget på avfallsanläggningen i Väddika och på de andra återvinningsstationerna jobbar cirka tio personer till. Vi samarbetar fint och har kul tillsammans på jobbet. Det är viktigt för mig, säger Oscar. 

Tacksamma för hjälpen

Kollegorna är inte de enda han träffar på jobbet. Till avfallsanläggningen kommer många för att lämna sitt avfall. Skyltar visar hur det ska gå till och de flesta kan orientera sig på egen hand, hur de ska göra för att sortera det rätt. Men skyltning räcker inte alltid till, vilket gör att Oscar och hans kollegor ofta får vägleda kunder hur de ska göra. De flesta blir tacksamma för hjälpen medan en del kan känna sig tillrättavisade, säger Oscar.
  – Då gäller det att komma ihåg att vi alla vill samma sak, nämligen dra vårt strå till stacken vad det gäller miljön, säger han. 

Sortera hemma

Ett budskap som kan vara svårt att få gehör för just nu är uppmaningen att hålla avstånd, för att minska risken för smittspridning. På avfallsanläggningen i Väddika finns så kallade trottoarpratare som uppmärksammar kunderna på att endast ett begränsat antal bilar får köra upp på rampen samtidigt, för att undvika trängsel.
  – Men en del kunder har bråttom och bitvis är det högt tryck hos oss. Det blir bra med ökade öppettider för att kunna minska trängseln i pandemitider, säger Oscar.
Det optimala vore om kunderna sorterar sitt avfall hemma, så att lämningen på plats inte behöver ta längre tid än nödvändigt. Oscar föreslår att alla som har gott om plats hemma inrättar en återvinningshörna, till exempel i garaget eller något annat uthus, för att kunna samla ihop och sortera sitt avfall.
  – Då kan vi få en rationell hantering och slippa köbildning, säger han. 

Kör även på fritiden

Oscar och hans kollegor tillhör inte den kategorin som lika bra kan utföra sina arbetsuppgifter hemifrån, så något distansarbete är det inte tal om. Ibland är det stressigt på jobbet. Verksamheten är säsongsbetonad och högst tryck är det förstås under vår och sommar, då många vistas i kommunen.
När Oscar är ledig från jobbet fortsätter han att vara maskinförare. Då brukar han nämligen jobba extra i kompisens jordbruks- och entreprenadfirma.
  – Det kan till exempel handla om att köra grävmaskin, stängsla för djuren eller hjälpa till med vallskörden, säger han.
Kopplar av gör han bäst på jaktpass i skogen eller hemma, med något trädgårdsprojekt. 

Kontakter

Publicerad
3 maj 2021
Senast uppdaterad
3 maj 2021
Ansvarig organisation
Sektor samhälle