Gå till innehållet

Han får människor att trivas och fungera på jobbet

Arbetsglädje är sammanfattningen på ett oslagbart koncept som alltid fungerar, enligt Johan Söderlund. Han är arbetsledare för arbetsmarknadsenhetens utelag. Och här råder ingen brist på arbetsvilja.

Arbetsmarknadsenheten jobbar med människor som av olika anledningar inte hittat hem på den ordinarie arbetsmarknaden. En del av verksamheten utför praktiska uppdrag inom områden som biltvätt, flyttservice, vaktmästeri och hjälpmedelsservice till omsorgen och caféverksamheter – uppdrag som avlastar och har stor betydelse för övriga verksamheter.
  – Utelaget som jag jobbar med röjer sly, sköter parkmark, är flytthjälp, tömmer soprum, kör ut post och mat till skolorna med mera. De utför ett viktigt jobb, säger Johan Söderlund.
Enligt honom vill de allra flesta han möter på jobbet kunna arbeta och vara en del av systemet. Men ibland finns inte förutsättningarna.
  – Då hjälps vi åt. Mitt jobb är att få människor att trivas och fungera, säger han.

Ingen skillnad 

Arbetsglädje är hans recept som får kollegorna att trivas och fungera på jobbet.
  – En del har eller har haft det tufft i livet på olika sätt. Då är det extra viktigt att det inte ska behöva vara tufft på jobbet också, säger Johan.
Han blir förbannad när han ibland får höra nedlåtande kommentarer om utelaget.
  – Vi får olika förutsättningar med oss i livet och jag tänker att det inte ska behöva betyda att vi är olika mycket värda, säger han.
När Johan får bestämma är alla på jobbet kollegor med varandra. Han har aldrig gjort skillnad på människor han möter, oavsett sammanhang eller position. Själv har han också varit tvungen att byta jobb, från snickare till arbetsledare inom bygg, på grund av sina ryggbesvär. Via företaget Galaxen Bygg fick han möjlighet att hitta ett nytt jobb, där hans erfarenhet och kompetens kom till sin rätt när han inte kunde fortsätta i sin tidigare yrkesroll. 

Lyhörd för olika behov

– Utelaget gör ett bra jobb. Vi gör stor nytta för lite pengar och avlastar många av våra ordinarie verksamheter, säger Johan.
Här kan den som behöver få lära sig ett yrke, andra kanske behöver stöd att komma i gång med arbete eller få möjlighet att stärka sitt självförtroende.
Johan har alltid tyckt om att jobba med människor och har helt klart hjärtat med sig på jobbet. Han är bra på att lyssna på och på att läsa av människor. Och så skojar han mycket.
  – Jag försöker vara lyhörd för individers olika behov utan att ta ansvar för det. Det går oftast bra, säger han. 

Viktigt kunna språket

En av utmaningarna som finns att hantera är att inte alltid kunna leva upp till de förväntningar som finns. Att leverera tjänster till de andra kommunala verksamheterna går oftast bra, men fungerar inte alltid klockrent.
  – På den här arbetsplatsen vet vi aldrig hur nästa dag ser ut. Mycket kan hända och här får människors mående spela roll. Att kommunicera det är svårt, långt ifrån alla har förståelse för att det kan få vara så på en arbetsplats, säger Johan.
En annan utmaning och en försvårande omständighet är nyanländas bristande språkkunskaper, som ibland kan göra det svårt att förstå varandra och kunna jobba självständigt.
  – Språket är helt klart en nyckel för den som vill in på arbetsmarknaden säger Johan. 

Rent och fint på badet

Inför sommaren är ett av uppdragen att inspektera säkerheten vid våra badplatser. Vid översynen inspekteras livbojar och livräddningsutrustning, lekplatsen och bryggans skick samt att skyltar och information finns på plats. I sommar ska badplatserna städas tre gånger i veckan enligt en skötselplan. Gräset ska klippas, sopkärl och toaletter tömmas. Att kratta och ta bort fågelspillning är också en arbetsuppgift för att det ska vara rent och fint på våra badplatser i sommar.
  – Jag hoppas att besökare kommer att ge mina kollegor bra kvitton på deras arbetsinsatser. Bara säga ”Vad fint ni gör!”, för att bidra till deras arbetsglädje och livskvalitet på jobbet. Det skulle betyda mycket, säger Johan. 

Från snickare till arbetsledare

Johan bor i Öregrund men tillbringar gärna ledig tid i skärgården och på Ormön. I många år har han jobbar som snickare, tills hans ryggbesvär satte stopp för det. Då bytte han jobb, först till lärare på Lernia och sedan februari i år till arbetsledare på arbetsmarknadsenheten.
Den här dagen står inspektion av livräddningsutrustning på schemat och det blåser friskt på Krutuddens badplats i Östhammar.
– Här är livbojen, eller frälsarkransen som vi brukar säga i skärgården, på plats, säger han.

Fakta: AME och Galaxen Bygg AB

På arbetsmarknadsenheten kan den som är arbetssökande få hjälp att komma närmare ett arbete. Utöver den praktiska verksamhet som nämns i artikeln ovan jobbar enheten även med personliga ombud som stöttar personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning att få en fungerande vardag. Enheten har även uppdraget att stötta nyanlända under sin första tid i kommunen, med mera.
Galaxen Bygg AB är ett företag som verkar för att öka kunskaperna om arbetsmiljö och hälsa för att hållbart arbetsliv i byggbranschen. Deras uppdrag är att hitta möjligheter till anpassade anställningar för personer i byggsektorn och att vara ett stöd för både arbetsgivare och arbetstagare.
Arbetsmarknadsenheten har för närvarande två personer anställda via samarbetet med Galaxen Bygg.
  – Samarbetet med Galaxen Bygg är en riktigt win-win-lösning för både arbetsgivare och arbetstagare. Det är ett bra sätt att kunna ta vara på människors kunskap och erfarenhet när någon behöver ställa om och anpassa sitt arbete, säger Anna-Karin Bexelius, enhetschef på arbetsmarknadsenheten. 

Kontakter

Publicerad
1 juni 2021
Senast uppdaterad
1 juni 2021
Ansvarig organisation
Arbetsmarknadsenheten