Gå till innehållet

Mer arbetsglädje och engagemang på jobbet

Ett aktivt arbete med friskfaktorer ska stärka oss som attraktiv och hållbar arbetsgivare. Det handlar om nya arbetssätt med ett tillgängligt, närvarande och engagerat ledarskap samt större delaktighet för medarbetare. I veckan hölls en workshop för chefer om ledarskap och medarbetarskap och hur man skapar ökad arbetsglädje och engagemang.

Det är viktigt med framtidstro och att ständigt jobba för att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare. Därför har kommunens ledningsgrupp beslutat att stärka friskfaktorer i den nya organisationen och håller som bäst på att bygga in dessa som mål i verksamhetsplanen för 2022.

– Ett starkt medarbetarskap och arbetsglädje är precis vad som behövs för att vi ska lyckas, säger Peter Nyberg, kommundirektör.

Friskfaktorer är saker, eller snarare tillstånd, som forskare upptäckt på arbetsplatser med låg sjukfrånvaro. I korthet innebär satsningen nya arbetssätt, att chefer får lära sig mer om hur friskfaktorerna fungerar och får testa metoder för att stärka dem.
 – Det handlar mycket om att träna in nya beteenden i vardagen och att identifiera vad chefer kan börja göra, göra mer av eller sluta göra för att stärka någon av friskfaktorerna, säger Jenny Nolin, HR-specialist.

Friskfaktorer 

Eftersom kommunen inte jobbat med friskfaktorer på det här sättet tidigare gjordes först en pilot på Sektor bildning. Cheferna fick stöd och vägledning av ett resursteam från Suntarbetsliv som är experter på friskfaktorer. Främst har de jobbat med att skapa ett mer tillgängligt, närvarande och engagerat ledarskap och större delaktighet och påverkansmöjligheter för medarbetare.
– Som ny chef i kommunen har det varit inspirerande att få ta del av det goda arbete som görs för att vi ska vara en attraktiv arbetsplats, säger Christina Stenhammar, verksamhetschef för grundskolan i Östhammars kommun.

Ledar- och medarbetarskap

Nu fortsätter arbetet i övriga sektorer; omsorg, samhälle och verksamhetsstöd. Veckans workshop om ledarskap och medarbetarskap genomfördes tillsammans med HejEngagmang, som är specialister på ett välmående och engagerat arbetsliv. Under våren kommer de att utbilda alla chefer i att ge förutsättningar till ett starkt medarbetarskap. Så småningom ska även medarbetare få lära sig mer om friskfaktorer och vilka beteenden som bidrar till att vi kan må bra och prestera bra på jobbet.

Kontakter

Publicerad
29 oktober 2021
Senast uppdaterad
29 oktober 2021
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd