Gå till innehållet

Miljöenheten i Östhammars kommun kommer att kontrollera försäljning av bekämpningsmedel

Under 2021 samverkar Sveriges kommuner och Kemikalieinspektionen i en tillsynskampanj som rör försäljning av bekämpningsmedel. Inspektörer från kommuner i hela landet kommer att kontrollera verksamheter som säljer bekämpningsmedel. Det kan vara exempelvis butiker, grossister eller varuhus. Miljöenheten i Östhammars kommun deltar i detta nationella tillsynsprojekt och kommer under våren därför att inspektera verksamheter som säljer sådana produkter.

Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är till för att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa. De egenskaperna gör att bekämpningsmedel i sig själva också kan orsaka skada på hälsan eller miljön. Därför är det viktigt att bekämpningsmedel är godkända och används på rätt sätt. Produkterna ska även märkas med vissa uppgifter, såsom exempelvis bruksanvisning och information om vilka verksamma ämnen som finns i produkten.

Under inspektionerna kommer miljöenheten exempelvis att kontrollera:

• Att produkterna som säljs har ett godkännande

• Att produkternas märkning är korrekt

• Att försäljningsstället informerar om hur produkterna ska användas vid försäljning till privatpersoner.

Inspektionerna på de aktuella verksamheterna kommer att genomföras antingen oanmält eller föranmält.

För mer information, kontakta oss via vår kundtjänst Östhammar Direkt på telefon 0173-860 00 eller via e-post på osthammardirekt@osthammar.se.

Miljöenheten
Sektor Samhälle

Kontakter

Publicerad
22 februari 2021
Senast uppdaterad
22 februari 2021