Gå till innehållet

Nu rättar vi till hanteringen av IP-adresser

Östhammars kommun har vidtagit åtgärder kring den tidigare hanteringen av IP-adresser genom att ta bort verktyget Google Analytics från sina webbplatser.

Östhammars kommun har i likhet med andra kommuner och myndigheter tidigare använt analysverktyget Google Analytics för att mäta trafiken på webbplatserna osthammar.se, ines.osthammar.se, storbrunn.se och slutforvarforsmark.se. Det innebar att all trafik så som IP-adresser kopplat till sidvisningar, antal sidbesök med mera sannolikt loggades hos Google och att detta skedde utan att besökaren fick information om det. Det innebär också att information sannolikt överförts till tredje land eftersom Google Analytics ägs av amerikanska bolag.

Tagit bort Googles analystjänster

En granskning av Sveriges Radio lyfte problemet med att besökares IP-adresser skickades vidare utan att anonymiseras och utan att besökaren upplystes om det.
– Vi tog genast bort Googles analystjänst från våra webbplatser när vi uppmärksammades på detta. Men vi har brustit här och det beklagar vi, säger Marianne Pauhlson, verksamhetschef kommunikation och kundtjänst.

Googles analysverktyget har använts för att samla statistik för att följa utvecklingen av antalet besökare på våra webbplatser.
– Det syftade till att ge oss information om vilka sidor som är mest respektive minst besökta. Verktyget har använts för att förbättra webbplatsen i enlighet med våra besökares behov, säger Marianne Pauhlson.

Händelsen är anmäld till Integritesskyddsmyndigheten

Daniel Glaad är Dataskyddsombud i Östhammars kommun.
– Vi hanterar händelsen som en personuppgiftsincident och har därför anmält händelsen till Integritetsskyddsmyndigheten för att uppfylla GDPR:'s*) krav på anmälan och säkerställa transparens mot tillsynsmyndigheten i den mån vår hantering brustit, säger han.
Informationen som skickats till Google är en IP-adress, som enligt EU-domstolen kan klassas som en personuppgift för att den i förlängningen kan användas för att identifiera enskilda personer.

För mer information

För mer information om incidenten, vänligen kontakta Östhammars kommuns dataskyddsombud Daniel Glaad, e-post: dataskyddsombud@osthammar.se, telefonnumret 073-620 01 25.

*) General Data Protection Regulation (GDPR) ("Dataskyddsförordningen") ersätter den tidigare Personuppgiftslagen (PUL).

Kontakter

Publicerad
30 mars 2021
Senast uppdaterad
30 mars 2021
Ansvarig organisation
Sektor verksamhetsstöd