Gå till innehållet

Ny resurspool tar form

En ny resurspool ska underlätta bemanningssituationen inom hemtjänsten. Till hösten kommer ett nyrekryterat arbetslag att jobba flexibelt men schemalagt, vilket kommer att bli en win-win-modell för både brukare, arbetstagare och arbetsgivare enligt resurspoolens Petra Tillberg, Johanna Segerblad och Anneli Jansson Sumén.

 

Nu söker vi undersköterskor och andra med utbildning och erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. Ett tiotal årsarbetare ska anställas och utgöra den nya resurspoolen vars uppgift initialt är att kunna bemanna kommunens hemtjänstgrupper när den ordinarie personalen inte kan vara på plats. Det kan exempelvis vara när de är sjukskrivna eller hemma för att vårda sjuka barn.
  – Vi har många timvikarier som hjälper oss i dessa situationer men vi tror att en resurspool är ett ännu bättre sätt att kunna bemanna vid tillfällig frånvaro, säger Anneli Jansson Sumén, chef för resurspoolen.

Jobba på schema

Fördelarna med resurspoolen är att medarbetarna har en hemvist på en arbetsplats och är en del av det arbetslag som finns där bestående av andra undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och chefer.
  – Vi vill erbjuda dem att komma och jobba hos oss på schema istället för att bli uppringda med kort varsel. Det innebär en rimlig arbetsbelastning och bättre arbetsvillkor för alla, säger Anneli.
Personalen får introduktion på ytterligare två arbetsplatser och kan med kort varsel förväntas jobba på en annan ort inom sitt område.
  – Det innebär att vi bättre kommer att kunna matcha behov med resurssättning på alla orter, säger hon. 

Hållbar äldreomsorg

Rekryteringsprocessen är uppstartad och till hösten ska den nya resurspoolen vara på plats. Fördelarna för brukare och arbetsgivare är leveransen av kvalitetssäkrad personal, istället för den osäkerhet som är förknippad med att börja ringa timvikarier när det fattas folk.
  – Vi planerar en bra introduktion för de nya medarbetarna som även kommer att få kontinuerlig kompetensutveckling. Nu bygger vi hållbar äldreomsorg, säger Petra Tillberg, resurskoordinator.
Resurspoolens medarbetare ska kunna vara flexibla och anpassningsbara, då uppdraget innebär att arbeta där behov uppstår. I deras arbete ingår att ge god personlig omvårdnad och service i brukarnas vardagssituationer.
  – Då är det bra att vara lyhörd och arbeta med individens behov i centrum. Vi vill också stärka våra medarbetares IT-kunskaper för att kunna arbeta med våra digitala planerings- och dokumentationsverktyg, säger Johanna Segerblad, resurskoordinator.

Mer information

I framtiden kommer resurspoolen att jobba inom fler verksamheter än hemtjänst, inom produktion omsorg. Mer information om att jobba i resurspoolen hittar du på vår karriärsida, under lediga jobb.

Kontakter

Publicerad
4 juni 2021
Senast uppdaterad
4 juni 2021
Ansvarig organisation
Sektor omsorg