Gå till innehållet

Regional barn- och ungdomssatsning på film

Region Uppsalas alla kulturskolor har gått samman för att starta upp film som ämne. Filmpedagoger och professionella filmarbetare kommer att delta i det pedagogiska arbetet.
– Målet i praktiken är en regional samverkansmodell mellan kulturskolorna i ämnet film, säger projektledarna Ida Lindgren och Aneta Blom.

Popcorn är namnet på ett treårigt filmpedagogiskt projekt som just nu genomförs i Region Uppsalas kulturskolor i Östhammar, Knivsta, Håbo, Heby, Älvkarleby, Enköping, Uppsala och Tierp. Med hjälp av pengar från Kulturrådet ska en gemensam regional filmpedagogisk samverkansmodell utvecklas, vilket betyder att barn och ungdomar ska få möjlighet att lära sig mer om film.
  – Vi vill hitta nya samarbetsformer mellan kulturskolorna, filmarbetare och barn för att kunna lyfta och utveckla film som ämne och konstform, säger Dag Elfgren, initiativtagare och kulturskolechef i Östhammars kommun.

Inventerar kulturskolornas arbete

Sedan höstterminstarten är projektledarna Aneta Blom och Ida Lindgren i gång och jobbar med att intervjua kulturskolornas chefer och ta reda på mer om hur de jobbar med film. Utöver att inventera det är deras uppdrag att hitta former för samverkan mellan olika aktörer i syfte att skapa ökade möjligheter att göra film. I fokus är inte bara filmsugna barn och ungdomar utan även etablerade filmaktörer och filmarbetare.
  – Vi ska ta fram en samverkansmodell för alla kulturskolor, engagera filmaktörer och vara bollplank för Kulturskolans filmpedagoger, säger Aneta som är filmpedagog och bland annat varit med och startat filmverksamhet för barn och unga i Gävle.

Stort intresse för film

Film är en konstform med många berättarelement så som bild, ljud, text och dramaturgi.
  – Ungdomar uttrycker sig gärna med hjälp av film. Det är en form av berättande där många kan hitta sin roll oavsett om du vill stå framför kameran och skådespela eller sköta kameran, ljudet eller efterarbetet vid datorn, säger Ida Lindgren, filmare och konstnär som brinner för att göra barns röster hörda.
Samtidigt är det viktigt att barn och unga får möjlighet att lära sig mer om vad det är man skapar när man gör film, förstå gestaltning och hur film är uppbyggt.
I Uppsala län finns ett stort intresse för film och många framgångsrika filmskapare.
  – Det kan bli en riktig winwin-situation för alla inblandade parter i det här samverksamprojektet. Vem vet, om några år är vi kanske en del av Uppsala Kortfilmfestival, säger Dag.

Workshops och kurser

Aneta och Ida skulle vilja se film som ett ämne i skolan, integrerat i de olika ämnena. Ett första steg i det arbetet är att utveckla filmverksamheten, med hjälp av det gemensamma länsövergripande filmprojektet. Projektet löper över tre år och till våren kommer det bland annat att arrangeras workshops och kurser. På sikt är förhoppningen att det ska finnas en gemensam pedagogisk plattform och en teknisk resursbas för alla barn och unga som vill göra film.
– Våra första intryck är att Kulturskolornas filmpedagoger är peppade att komma i gång med arbetet och det känns väldigt roligt, säger Aneta. 

Kontakter

Publicerad
17 november 2021
Senast uppdaterad
17 november 2021
Ansvarig organisation
Sektor bildning