Gå till innehållet

Så ska de nya förskolorna heta

Då är det äntligen klart vad de nya förskolorna i Österbybruk och Östhammar ska ha för namn. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att den nya förskolan i Österbybruk ska heta Förskolan Mineralen och den i Östhammar ska heta Förskolan Fröet.

 

Personalen i de olika förskolorna på respektive ort och tjänstemän i kommunen har varit med och tagit fram olika namnförslag. Namnförslagen har sedan gått på remiss till, och blivit godkända av kommunens namngrupp. Därefter har barn- och utbildningsnämnden fått ta del av förslagen och slutligen fattat beslut om namnen.
  – Bygget av den nya förskolan i Österbybruk ligger i fas och vi hoppas att det ska fortsätta så fram till öppnandet i augusti, säger Camilla Lindström, rektor.

Publicerad
23 december 2021
Senast uppdaterad
23 december 2021
Ansvarig organisation
Sektor bildning