Gå till innehållet

Stort intresse inför vildsvinshelgen

Apropå vildsvinshelgen den 26-28 november får vi frågor från både jägare och friluftsintresserade kommuninvånare som undrar var vildsvinsjakten kommer att bedrivas och om kommunen kommer att upplåta mark att jaga på. Här hittar du svar på de frågor vi fått in.

Information om jakthelgen har gått ut via Viltdata och Jaktrapport samt Jägareförbundets och kommunens hemsida. Jägareförbundet har också en dialog med de lokala jaktvårdskretsarna.
– Även Jägarnas Riksförbund är informerade och har spridit information i sina kanaler, säger Camilla Andersson, ansvarig för miljöfrågor och hållbar utveckling.

Vem kan vara med?

Den här helgen gäller samma regler som vid vanlig jakt, det vill säga man måste ha jakträtt där man jagar alternativt bli inbjuden som jaktgäst av ett jaktlag.
– Den som är intresserad av att vara med och jaga vildsvin kan ta kontakt med ett jaktlag i närheten av där man bor och hör om det finns plats och möjlighet att vara med. Vi vill så klart att så många som möjligt deltar i jakten den här helgen, säger Camilla.

Kommunägd skogsmark

Kommunen äger främst tätortsnära skog där många människor rör sig i elljusspår och på stigar. Dessa områden kommer inte per automatik att upplåtas till jakten.
– Däremot har vi kontakt med jaktlag i Hargshamn som troligtvis kommer att kunna dreva genom delar av kommunens skogspartier, men själva jakten kommer att bedrivas på skogsfastigheten längre ut. Vi får sedan se om denna modell kan och behöver praktiseras på fler platser, säger Camilla.

Vad gör kommunen?

Kommunens roll i projektet är att tillsammans med våra grannkommuner Tierp och Älvkarleby samt Jägareförbundet uppmärksamma jakthelgen. Vi betalar provtagningen beträffande trikiner och cesium av de vildsvin som skänks till projektet via Strömsbergs slakteri, för styckningen och övrig hantering av köttet. Vi och Jägareförbundet lottar ut priser bland de som anmäler att de ska delta i jakten. De jägare som väljer att skänka ett vildsvin får en enkel gåva som tack.
– Vi hoppas att projektet ska vara en pusselbit i att underlätta framtida hantering och försäljning av vildsvinskött, säger Camilla.

Publicerad
15 november 2021
Senast uppdaterad
15 november 2021
Ansvarig organisation
Sektor samhälle
Ämne
Vildsvinsvecka 27-28 november