Gå till innehållet

Suvi slår vakt om det finska språket och den sverigefinska kulturen

Suvi Kokko är koordinator för finskt förvaltningsområde i Östhammars kommun. Hon tillträdde tjänsten i december och ersätter Hans Raab, som gått i pension. I sin nya roll som koordinator vill Suvi främja det finska språket och sverigefinska minoritetens kultur och rättigheter, inte minst hos barn och unga.

Suvi har jobbat mycket med frågor kring hållbar samhällsförändring. Hon kommer närmast från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), där hon jobbat som forskare inom entreprenörskap och innovation samt jobbat med samverkansfrågor kring landsbygdsutveckling.
– Att få möjligheten att påverka en positiv social förändring på lokal nivå lockade mig till att söka tjänsten som koordinator för finskt förvaltningsområde, säger Suvi.Hon anser att flerspråkighet är en tillgång för individen och samhället och att kultur är en viktig del av människors identitet.
– Det känns givande och inspirerande att få jobba med dessa viktiga frågor, säger hon.

Det finska språket - ett kulturarv

Hennes huvudsakliga uppgift som koordinator är att säkerställa att vi inom Östhammars kommun uppfyller de lagstadgade rättigheterna till språk och kultur som sverigefinnarna har.
– Det finska språket och den sverigefinska kulturen är ett gemensamt kulturarv som behöver värnas om. Det är en viktig del av mitt arbete att väcka intresset för det finska språket, särskilt hos småbarnsföräldrar, barn och unga. Jag vill att mitt arbete ska bidra till att höja den allmänna kunskapsnivån om nationella minoriteter, säger Suvi.Enligt henne spelar barn och unga en nyckelroll för nationella minoriteters överlevnad i Sverige.
– Av egen erfarenhet vet jag att det krävs mycket egen vilja för att behålla sitt språk levande och lära språket vidare till sina barn, när majoritetsspråket tar så mycket plats i vardagen och undervisningstimmarna för modersmål i förskolan och skolan är få, säger hon.

Ser framemot att lära känna nya kollegor

Suvi vill kunna bidra med kunskap om Sveriges nationella minoriteter och bidra till utvecklingen av Östhammars kommun. Hon ser stödinsatser till nationella minoriteter som en naturlig del av kommunens strategiska arbete för att kunna främja en språklig och kulturell mångfald, särskilt inom områden som utbildning, vård och omsorg och kultur. Insatserna kan exempelvis underlätta den utmanande kompetensförsörjningen av finsktalande personal inom vård och omsorg.
– Projektledning, kommunikation och samverkan ligger mig varmt om hjärtat och jag ser fram emot att få lära känna nya kollegor och att kunna jobba tillsammans mot gemensamma mål, säger Suvi.

Dyker rätt gård upp flyttar vi

När Suvi inte ägnar tid åt jobbet har hon två små barn som fyller upp en stor del av hennes fritid. När hon hinner tar hon med sig sina hundar till skogen och hon ser fram emot att börja en viltspårkurs med familjens yngsta hund.
– Sedan flera år tillbaka går jag på oljemålningskurs och några kvällar i veckan är jag och barnen på ridskolan. berättar Suvi.
Familjen bor i Uppsala men drömmer om ett liv på landet.
– Dyker rätt gård upp flyttar vi för att bosätta oss på landsbygden, säger hon.

Kontakter

Publicerad
20 januari 2021
Senast uppdaterad
20 januari 2021
Ansvarig organisation
Sektor samhälle
Ämne
Finskt förvaltningsområde