Gå till innehållet

Talloljeutsläpp har nått Östhammars kommuns kustområde

Ett utsläpp upptäcktes vid Väddökusten lördagen den 27 februari. Överflygning genomfördes av Kustbevakningen och Räddningstjänsten tog prover på oljesamlingar vid olika punkter för att ta reda på vad utsläppet bestod av och hur utbredningen av utsläppet såg ut. Viss förekomst av talloljespill har nyligen upptäckts även längs med vårt kustområde.

Provtagningen bekräftade att utsläppet består av tallolja och överflygningen kunde inte upptäcka samlingar av tallolja.

Vi har hitttills (17/3) fått rapporter om fynd i sydöstra Gräsö skärgård, men även på norra Örskär, precis norr om Gräsö.

Tillsammans med bland andra Länsstyrelsen i Uppsala, Räddningstjänsten, Kustbevakningen och Norrtälje kommun och föreningslivet tar vi fram en lägesbild och fattar sedan beslut kring vilka insatser och åtgärder som bör vidtas.

Vi uppmanar allmänheten att rapportera in förekomst till oss via Östhammar Direkt på telefon 0173-860 00 eller via formulär.

Kontakter

Publicerad
17 mars 2021
Senast uppdaterad
18 mars 2021
Ansvarig organisation
Kommunstyrelsen