Gå till innehållet

Tallparken och runstenar i Östhammars kommun

Varför inte hitta och översätt en runsten nu under sportlovet?

I Sverige finns en stor historisk skatt i form av resta stenar med inristade runor. Dessa stenar berättar om olika saker som hände för omkring 1000 år sen, ibland tidigare, ibland senare, och är en unik kontakt med våra förfäder.

Runor utgjorde bland annat vikingarnas alfabet, innan vi kring 1300-talet gradvis började gå över till de latinska bokstäverna. Runalfabetet i sig, eller runraden, kallas futhark, efter de första runorna f u t h a r k i runraden. Här kan du fördjupa dig i våra runor.

Riksantikvarieämbetet har tillsammans med Uppsala universitet lanserat en digital sökplattform för den som vill forska och fördjupa sig i runor. Läs mer om den här på raa.se

På vissa håll i landet levde dock runor kvar mycket längre. Ett bra exempel på det är de så kallade dalrunorna, som i Dalarna användes ända fram till början av 1900-talet. 

I Östhammars kommun kan man hitta ett flertal runstenar. Med hjälp av den yngre och äldre futharken kan man avkoda dessa stenar. Översättningen kräver lite fantasi, eftersom det svenska språket har förändrats över tid.

Ta tillfället i akt, och prova översätt en runsten! Försök att inte tjuvkika på eventuell översättning intill stenen!

Exempel på runstenar i kommunen:

  • Gimostenen - står vid Gimodammen, en bit innan badet. Uppförd på 1000-talet.
  • Runsten i Harg - står i skogen vid väg 76 efter Hargs bruk, skylt finns på höger sida i riktning mot Norrtälje. Denna är uppförd på 1100-talet. 
  • Runsten i Tallparken - förmodligen kommunens yngsta runsten. Denna uppfördes så sent som år 1900 i samband med invigningen av Tallparken. Den är dock en fullvärdig runsten i det att den är ristad helt med runor (förutom årtalet), och här återfinns runor från det betydligt äldre alfabetet "äldre futharken".

Lycka till i utforskandet av det förflutna!

Publicerad
19 februari 2021
Senast uppdaterad
19 februari 2021
Ansvarig organisation
Attraktiv kommun
Ämne
Ut och njut