Gå till innehållet

Tallparken - solvarma badklippor och promenader med havet som granne

Sträck ut dig på en solvarm badklippa, promenera runt Hummelfjärden och se solen gå ned i havet.

Tallparken i Öregrund är en strandnära naturpark med vacker hällmarkstallskog, släta klippor, en mindre sandstrand och ett rikt system av stigar och gångvägar. Den uppmärkta promenadslingan Sjömilen leder dig runt hela Hummelfjärden.

I området finns flera grillplatser och bänkbord. Längs stigsystemet finns sittbänkar och bord för paus och picknick. I parken finns en paviljong med vacker utsikt mot Öregrundsgrepen.

Naturparken

Tallparken är en kustnära naturpark där hällmarkstallskogen sätter sin prägel på området. I hällmarkstallskogen ser man tydligt likheten med skärgårdens natur – klippor täckta av lavar och mossa och vindpinade tallar som är mycket äldre än man tror. Istidens ismassor har skulpterat klipphällarna och format dagens landskap med slipade hällar, block- och sandområden.

Vissa av tallarna är flera hundra år gamla. Trots tallens dominans finns här också områden med en mängd andra växter. Många träd och buskar har hållit sig kvar efter plantering under badortstiden och därför kan du träffa på arter som kanske inte är helt självklara i området. I närheten av begravningsplatsen och kapellet kan du se en del barrträd och många lövträd som ek, bok, alm, lind, gråal och lönn.

Växt- och djurliv

I den gamla talldominerade skogen finns arter som har blivit ovanliga i de flesta skogar idag. Cirka 300 kärlväxter, olika örter, buskar och träd är noterade i parken, flera av dem rödlistade. Hummelfjärden i parkens västra del är en avsnörd havsvik, en så kallad glo. Har du tur kan du på kvällarna höra storlommens sorgsamma och mystiska läte i Hummelfjärden. Hit vandrar gäddorna för lek från Öregrundsgrepen som ligger vidsträckt utanför. Här finns ejder, knipor, storskrak, vigg och storskarv och så gott som dagligen svävar havsörnen över området på sina breda vingar.

Badortsepoken

I slutet av 1880-talet började Öregrund etablera sig som en badort. Man byggde ett stadshotell, ett varmbadhus och ett societetshus. Förutom varma bad låg det även i tiden att promenera ute i naturen. Det var Badhusföreningen i Öregrund som i början av 1900-talet beslutade att anlägga Tallparken som friluftsområde. Till minne av detta restes en "runsten" i närheten av paviljongen, och Tallparken kom att på kort tid bli den stora nöjesplatsen. År 1906 bildades Tallparksföreningen, som hade i uppgift att sköta om parken. Skötseln finansierades genom kaffeservering och lotterier där man lottade ut saker man sytt och vävt under vintrarna.

Förening anlade gångvägar och byggde utsiktsbänkar och en kaffestuga. Idag finns föreningen Tallparkens vänner som är engagerade i området tillsammans med kommunens förvaltning.

Välkommen att röra på dig i Tallparken

I Tallparken finns ett rikt system av stigar och gångvägar. Några är mer lättgångna med stenmjöl eller sand medan andra slingrar sig över rötter och stenar inne i skogen. Stigsystemet är perfekt för promenader och löprundor. Flera föreningar använder området för gemensamma träningspass.

Sjömilen är en fin promenadslinga på 1852 meter (=en nautisk mil). Slingan är märkt med röda symboler i form av ett sjömärke och leder dig runt hela Hummelfjärden. Den passerar både den kortare gröna bron och den långa röda bron som har en fin sittplats mitt på. Du passerar också bäcken där fisken vandrar upp till Hummelfjärd för lek på våren.

Bada, grilla, lek eller ta en paus

Här finns också Tallparksbadet, en kommunal badplats med en mindre sandstrand, klippor, grillplats och bänkbord. Grillplatser och flera bänkbord finns vid den gröna bron och längs den sydöstra sidan av Hummelfjärd. Längs hela stigsystemet står här och var bänkar för dig som behöver en paus. Toalett hittar du vid entrén intill tennis- och padelbanorna. En liten bit in från huvudentrén finns naturanpassad lekplats där även du som vuxen kan testa din balans! I parken finns också en fin paviljong, med vacker utsikt.

Hitta hit

Hit är det lätt att ta sig till fots, med cykel eller kollektivtrafik. Huvudentrén vid tennisbanorna når du från infartsvägen till Öregrund via Hummelvägen/Snöbärsvägen. Här finns också en mindre parkering. Turistparkering finns vid Sven Perssonhallen.

I Öregrund finns flera möjligheter till boende, allt från camping till stugor och hotell.
Läs mer på Visit Roslagen.

Välkommen till området – och ut och njut!

TIPS! Fler grillplatser

Vi har många anlagda grillplatser i våra tätorter i Östhammars kommun – intill stigar, i våra friluftsområden och parker. Är du nyfiken på att ta dig längre ut för att grilla, sök gärna på www.naturkartan.se/uppsalalan genom att skriva grillplats i sökrutan. Då får du upp en karta och lista på massor av grillplatser i hela länet, flera av dem i Östhammars kommun.

OBS! Tänk på att kolla brandrisken innan du drar igång en eld. Mer information om hur du grillar säkert hittar du på denna sida.

Publicerad
18 juni 2021
Senast uppdaterad
18 juni 2021
Ansvarig organisation
Fritid- och hälsa
Ämne
Ut och njut