Gå till innehållet

Trängselvärdarna är på plats i Öregrund

Sedan ett par veckor tillbaka finns det trängselvärdar i Öregrund. Deras jobb är att dela ut desinfektionsservetter och upplysa människor om vikten av att fortsätta hålla avstånd till varandra för att minska risken för smittspridning.

Sebastian Lindfors och Alexander Wallin Lindström har sommarjobb som trängselvärdar i Öregrund. Det innebär att vandra runt i Öregrund och se till att invånare och besökare fortsätter att hålla avstånd till varandra.
  – Även om regeringen lättat på restriktionerna så måste vi fortsätta att tänka oss för, vara noga med handhygien och undvika trängsel, säger Sebastian.
Till exempel kan han tipsa om och visa vägen till alternativa sittplatser och gångstråk.

Många olika frågor 

Trängselvärdarnas uppdrag gäller på allmänna platser i Öregrund medan kommunens inspektörer ansvarar för att aktuella restriktioner efterlevs på restauranger och i butiker.
  – Vi går mest runt och informerar om det och delar ut desinfektionsservetter. De vi hittills mött har visat uppskattning över vår närvaro och över att vår uppdragsgivare, som är Östhammars kommun, bryr sig om att påminna om vad som gäller, säger Sebastian.
Det blir en del prat och några av frågorna som ställs har inte med pandemin att göra. Till exempel har trängselvärdarna fått svara på frågor om parkeringsplatser och var man kan hämta p-skivor någonstans.
  – Det är helt ok, vi svarar på det vi kan. Det ingår i värdskapet, säger han.

Rädda om varandra 

Sebastian och Alexander kommer att vara synliga i Öregrund under sommaren. De känns igen i sina gula varselvästar med texten ”Trängselvärd” på.
Det är än så länge ganska lugnt i Öregrund och trängselvärdarna har hittills inte stött på något som krävt en större insats.
  – Förhoppningsvis fortsätter människor att vara försiktiga och rädda om varandra i sommar. Pandemin är inte över, säger Sebastian.

Kontakter

Publicerad
8 juli 2021
Senast uppdaterad
8 juli 2021
Ansvarig organisation
Sektor samhälle