Gå till innehållet

Vällenområdet

- mossiga skogar och friskt vatten i Johan Bauer-miljö

Vildmarken finns närmare än du tror. Närmare bestämt vid den långsmala sjön Vällen – som är omgiven av mossig skog med riktig vildmarksterräng. Här finns stora block med mossa, friskt gröna skogar där Upplands landskapsinsekt, den röda cinnoberbaggen, finns. Vällen är en långsträckt sjö på 17 km som förr var en viktig transportled för kol och malm. Här finns Kolarmoraån, som är en lättpaddlad kanotled, Vällenbadet som är en fin badplats i sjöns västra del och flera naturreservat värda ett besök.

Bada och grilla

Inte långt från vildmarken längs Vällens västra strand hittar du Vällenbadet, en barnvänlig badplats med bryggor och sandbotten. Vid badplatsen finns stora gräsytor och två grillplatser. Badplatsen är anpassad för personer med rörelsenedsättning. Här finns en tillgänglig torrtoalett, en ramp för att lättare komma i och ur vattnet och en handikapparkering. Vid badet startar en naturstig som är särskilt anpassad för barn. Här kan du läsa om naturen i området och prova på enkla fysiska utmaningar.

Paddla, fiska och åk skridskor

Via Ekeby bygdegårdsförening kan du hyra kanadensare för paddling på sjön och i Kolarmoraån. Vällen är en mycket bra sjö för paddling med möjlighet att ta sig norrut mot Fagerviks, söderut mot naturreservatet Pansarudden eller paddla hela eller delar av den kanotled som går från Vällen via Kolarmoraån till Bysjön, en sträcka på 18 km. Kanoten kan läggas i vid Vällenbadet. Efter en tids paddling kan det kännas skönt att ta en paus för att fortsätta eller vända tillbaka för en lagom dagstur. Bra rastplatser finns vid Fagervik, på Lindholmen eller vid Pansaruddens naturreservat. Du kan också stanna vid vindskydden vid Vällens utlopp i Kolarmoraån eller vid Aspdalssjöns norra strand. Via föreningen finns också mindre båtar att hyra.

Vill du fiska i Vällen måste du ha fiskekort. I Vällen finns gott om abborre, gädda och gös men också andra fiskarter.

På vintern kan en tur på Vällen med långfärdsskridskor vara en riktigt fin utflykt! Tänk på att ha säker utrustning innan du ger dig ut. Östhammars Skrinnare har kurser för nybörjare.

Hyra kanot och båt: www.ekeby.se
Mer om kanotleden: https://www.upplandsstiftelsen.se/kanotleder/kolarmoraan-kanotled__5210
Fiskekort: www.ifiske.se/fiske-vallen.htm

Vandring och natur runt Vällen

Runt Vällen finns många naturreservat och stigar att upptäcka. Upplandsleden kommer söderifrån via Pansaruddens naturreservat där det också finns en liten slinga att gå, passerar öster om sjön, tar dig vidare längs Kolarmoraån och mot sjön Gisslaren. Det här är en blockrik del av leden där det fortfarande finns spår av stormen Alfrida genom en del vindfällen, men den är också spännande och vacker.

I flera av naturreservaten runt Vällen finns flera kortare stigar att vandra, bland annat i Mässmyrfallets naturreservat nordost om sjön. Här finns också stigen mot Måsjön, där du i juni kan se tusental av orkidén guckusko blomma – väl värt ett besök.

Hitta fler naturreservat via Naturkartan .

Vid den norra änden av Vällen ligger Fagervik. Här finns en natur- och kulturstig. Den kan vara lite svår att följa men röda markeringar på stolpar leder stigen längs Vällen fram till en grotta som utgörs av en samling flyttblock som lagt sig på varandra. Enligt sägnen bodde det förr i tiden rövare i grottan. Vid den gamla hamnen vid Fagervik finns en grillplats och möjlighet att tälta. Området söder om Fagervik är unikt för sitt stora inslag av lind.

Sjön Vällen är en del i ett stort vattensystem med flera sammanbundna sjöar och vattendrag. Vällenområdet har mycket höga naturvärden där den på sina håll svårtillgängliga terrängen har bidragit till att bevara värdefull natur. I området finns djur och växter som i dag är sällsynta i hela Europa till exempel cinnoberbagge och aspfjädermossa. Det utmärkande för Vällenområdet är den blockrika terrängen, det stora inslaget av ädla lövträd och de många små vattensamlingarna som kallas glupar.

Upplandsleden: www.naturkartan.se/sv/upplandsleden/upplandsleden-etapp-10
Naturreservat Mässmyrfallet: www.naturkartan.se/sv/uppsalalan/massmyrfallet-2
Stig till Måsjön: www.naturkartan.se/sv/uppsalalan/stig-till-masjon

Rik kulturhistoria

Hela området runt Vällen har en rik kulturhistoria. Landskapet i Vällenområdet började höja sig ur havet för 4000 år sedan och Vällen var länge en skärgårdsvik. I början levde människorna av jakt och fiske men blev med tiden mer bofasta. De många historiska lämningarna från brons- och järnåldern visar på en förhållandevis stor befolkning och hög aktivitet. Ett av länets större områden med röjningsrösen finns vid Vällsätter. I takt med landhöjningen och jordbrukets utveckling flyttade människorna från Vällen till bördigare marker.

I nyare tid har skogarna utnyttjas till bete och våtmarkerna till slåtter och i skogen fanns här och där små torp. Skogen var en viktig naturresurs underjärnbruksepoken på 1600–1800-talet. I Vällenområdet fanns Vällnora bruk och Bennebols bruk. Av skogen tillverkade man träkol som behövdes till järnframställningen. Området är därför rikt på kolbottnar som visar var kolmilor förut har stått. Vid början av 1900-talet ökade efterfrågan på timmer. Ett skogshuggarsamhälle växte upp vid Fagervik vid Vällens norra ände och en järnväg för godstransport byggdes till Vällen. På sjön drog en ångbåt timmer och pråmar lastade med ved. Timret lastades om till järnvägsvagnar och fraktades med tåg till Gimo. Moderniseringar inom skogsindustrin ledde till slut till att flottningen och timmertransporterna med tåg upphörde. Samhället vid Fagervik revs i mitten av 1900-talet. Idag visar grunder och jordkällare var det förut stått hus.

Hitta hit

Till Vällenbadet tar du dig enklast med bil längs landsortsvägar från Alunda eller Gimo och sedan grusväg i cirka fem kilometer. En stor parkering finns när du är framme. Det går inte att ta sig hit med kollektivtrafik. För att hitta till de olika naturreservaten och Upplandsleden – sök gärna via naturkartan.

Läs mer

www.naturkartan.se/sv/uppsalalan/smultronstalle-vallenbadet

www.ekeby.se

15 augusti kan du paddla kanot, lära dig mer om fiske, fika och passa på att bada. Klicka på knappen "Familjedag vid vällen" och läs mer om utflykten. 

Välkommen till området – och ut och njut!

Publicerad
3 augusti 2021
Senast uppdaterad
3 augusti 2021
Ansvarig organisation
Attraktiv kommun
Ämne
Ut och njut