Gå till innehållet

Internationella projekt ersätter studieresor under pandemin

Internationella samarbeten är både lärorika och roliga. På grund av pandemin har eleverna på Bruksgymnasiet inte kunnat åka på studieresor utomlands de senaste två åren men istället har elever fått arbeta med projekt tillsammans med elever både i Tyskland och USA.

Förra våren blev engelskläraren Anna Södermark på Bruksgymnasiet kontaktad av en engelsklärare i Tyskland via plattformen eTwinning, som är en plattform för skolor inom EU. Det resulterade i att Bruksgymnasiets förstaårselever på El- och Energiprogrammet fick frågan om de ville vara med i ett projekt som handlar om att berätta för varandra om ungdomars vardag i de två olika länderna.

Berätta om sitt vardagsliv 

Eleverna fick först presentera sig för varandra genom att skriva texter och ladda upp bilder på sådant som de tycker är typiskt för dem, med hjälp av ett digitalt verktyg som heter Padlet. Det skapade genast ett intresse hos eleverna för både de svenska och tyska eleverna reagerade och kommenterade på saker som de inte kände till eller som de tyckte var annorlunda.
  – Får ni köra bil redan vid 16 års ålder, undrade flera av de tyska eleverna när de såg bilderna på de svenska elevernas EPA-traktorer, berättar Anna.
Eleverna fick sedan välja om de ville berätta om deras vardagsliv i skolan eller i deras närmiljö hemma. Det var valfritt om de ville ta foton och skriva en text eller spela in en film. Allt material laddades sedan upp på plattformen Twinspace som är plattformen där eleverna kommunicerar med varandra.

Ytterligare ett samarbetsprojekt 

I december var det dags för eleverna att verkligen träffas och prata med varandra. På mentimeter.com fick eleverna kort berätta hur de kände inför mötet. Alla tyckte att det skulle bli kul att genomföra mötet men flera av eleverna var nervösa eftersom de skulle vara tvungna att hela tiden bara använda engelska eftersom det var det enda gemensamma språket.
  – Det blev verkligen lyckat! Eleverna genomförde redovisningarna mycket bra och vissa grupper hann diskutera ytterligare några frågor, säger Anna.
Det uppstod några tekniska problem men det löste sig. Både de tyska och de svenska eleverna har efterfrågat ytterligare ett möte så de två engelsklärarna arbetar nu för att eventuellt hinna med ytterligare ett samarbetsprojekt under vårterminen. 

Ett samarbete om klimatförändringar 

Det andra internationella samarbetsprojektet på Bruksgymnasiet heter ”Glocal Climate Change” och handlar om globala och lokala klimatförändringar. Det är ett samarbete mellan Applied Technology High School i New Jersey, USA och elever på Bruksgymnasiet. De svenska eleverna arbetade med texter om klimatförändringar i kurserna Engelska 5 och Naturkunskap 1 och sökte efter information om lokala klimatförändringar och vilka åtgärder och anpassningar som behöver göras både lokalt och nationellt i Sverige. Förutom att detta låg till grund för en uppsats på engelska så använde eleverna informationen när de spelade in filmer till de amerikanska eleverna. På grund av tidsskillnaden mellan USA och Sverige kunde eleverna aldrig träffas men eleverna lade upp filmer på Flipgrid och på det sättet kunde de informera varandra och ställa frågor till varandra. Både de svenska och amerikanska eleverna uppskattade arbetet med filmerna och att på det sättet ha kontakt med varandra.
  – Eleverna på den amerikanska skolan tyckte verkligen att det var roligt att arbeta med detta projekt med svenska ungdomar så kanske kan vi genomföra ytterligare ett projekt framöver, säger Anna.

Publicerad
10 februari 2022
Senast uppdaterad
10 februari 2022
Ansvarig organisation
Bruksgymnasiet