Gå till innehållet

Många synpunkter på sen sandupptagning

Arbetet med sandupptagning engagerar. Hundratals synpunkter från kommuninvånare har hanterats under våren och försommaren. De flesta handlar om att sand och grus inte sopats upp i tid.

I början av maj körde de i gång, entreprenadfirman som upphandlats för att sopa sand och grus från gator samt cykel- och gångvägar i kommunen. Sex till sju veckor beräknades arbetet ta, men när arbetet besiktigades var ingen nöjd, varken kommuninvånare eller beställare på kommunen.
  – Nej, det har inte fungerat så bra i år. Det blir bakläxa, säger Anders Hedberg, gatu- och trafiksamordnare.
Företaget kommer därför att fortsätta sopa. En vecka till har de på sig att slutföra arbetet, sedan ska det vara klart. 

Sandat mer än vanligt

– Det är förstås olyckligt att det dragit ut så här på tiden. Vi har haft dialog med entreprenören, som på olika sätt haft en utmanande situation att hantera, säger Anders.
Att de inte hunnit klart beror på flera saker. En anledning är att vintern var lång, snön låg kvar länge och det betyder i sin tur att vi sandade mer än vanligt. Chaufförerna har sopat överenskomna ytor, men på sina ställen med ett icke tillfredsställande resultat. 

Varför så sent i gång?

Utöver de många synpunkterna som hanterats av kommunens kundtjänst Östhammar direkt får Anders frågor om varför man startar så sent med sandupptagningen varje år.
  – När all snö och is har smält och vi bedömer att våren är stabil så börjar vi att sopa upp sanden som lagts ut under vintern. Om vi börjar för tidigt riskerar vi att få göra jobbet två gånger. Det kan både bli  arbetskrävande och dyrt, säger Anders.
Prioritetsordningen är gång- och cykelbanor samt centrala delar på varje ort, därefter större gator, villagator och parkeringsplatser.
  – Det här är ett arbete som utförs en gång om året och inför nästa säsong kommer vi att vidta åtgärder som gör att sandsopningen kan avslutas tidigare, helst i mitten av juni, säger Anders.

Kontakter

Publicerad
8 juli 2022
Senast uppdaterad
8 juli 2022
Ansvarig organisation
Växande kommun