Gå till innehållet

Vi låter gräsmattorna blomma!

Vad har förskola, naturvård och parkskötsel gemensamt? Vi gillar blommande gräsmarker – och att så blomfrön! En förmiddag i mitten på maj kom ca. 40 barn från Logårdens förskola och hjälpte till att så ängsfrön och solrosfrön på delar av Källörs äng. Vilket bra samarbete!

Gräsytorna i våra tätorter fyller många viktiga funktioner. Gräs och annan växtlighet filtrerar luften och minskar föroreningar från trafik och industrier och dämpar buller från trafik och byggarbetsplatser. En annan fördel är att gräsmattor kan binda stora mängder vatten och minska risken för översvämningar vid ihållande regn och skyfall. Gräsmattor passar bra för picknick och lek. Men - gräs som klipps regelbundet hinner sällan blomma. Blombesökande insekter som fjärilar, humlor och bin har alltså lite att hämta där. Det finns därför anledning att se över hur vi sköter våra gräsytor i tätorternas parker och öppna ytor och skapa en variation.

 Ängsblommor (5)

Ängsblommor (1)

Camilla Andersson, miljösakkunnig och Henrik Sundin, utemiljöstrateg fortsätter i år försöket från 2021, att ställa om från klippt gräsyta till blommande gräsmarker för att gynna fjärilar, bin och humlor. Öka den biologiska mångfalden helt enkelt.  De flesta växter tar hjälp av pollinatörer för sin pollenöverföring. Bin och humlor står för den allra mesta av pollineringen av både vilda växter och många av våra vanliga grödor, som till exempel raps och jordgubbar. Med färre platser där bin och humlor kan bo och trivas, hotas också pollineringen och vår matproduktion.

 Ängsblommor (4)

Ängsblommor (6)

”- Vi jobbar med Källörs äng som en testyta för att se hur det går att göra övergången från gräsmatta till en mer blommande gräsmark. Vi vill prova olika metoder för att öka den biologiska mångfalden i flera av våra tätorter” säger Camilla Andersson, som arbetar med naturvård i Östhammars kommun.

 Ängsblommor (7)

Extra festligt blir det också söndag 17 juli kl 13-16, när kommunen, flera föreningar och organisationer tillsammans ordnar en slåtterfest vid Källörs äng. Kom hit, gärna i tidsenliga kläder, och hjälp oss att räfsa, bygga hässjor, lyssna på musik och klappa hästarna. Slåtterfesten är till för alla åldrar!

Du kan läsa mer om slåtterfesten här: https://www.roslagen.se/slatterfest-vid-kallors-ang-0

Ängsblommor (2)

Publicerad
18 maj 2022
Senast uppdaterad
18 maj 2022
Ansvarig organisation
Växande kommun