Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Arkeologisk utredning i begränsat område vid väg 288:an

Trafikverket meddelar på sin hemsida att de med start idag, 13 november, kommer att att göra en arkeologisk utredning i ett begränsat område nära väg 288. Syftet är att utreda om det finns fornlämningar i området. Resultatet av utredningen kommer att bidra till planeringen om var en eventuell ny väg kan byggas.

Så går utredningen till

Anlitade arkeologer gräver gropar eller så kallade sökschakter där det översta jordlagret tas bort. Arkeologerna undersöker sedan marken som kommer fram innan de lägger tillbaka jordmassorna i den ordning de togs upp.

Det är länsstyrelsen i Uppsala län som har beslutat om utredningen och även att den ska utföras av Arkeologerna vid Statens historiska muséer.

Om fornlämningar hittas

Om arkeologerna hittar fornlämningar är det länsstyrelsen som kommer att avgöra om Trafikverket får göra ingrepp i fornlämningarna. Får vi det kommer den utredning vi gör nu att följas av arkeologiska undersökningar i olika steg.

Information till fastighetsägare

De fastighetsägare som är direkt berörda av den här utredningen har fått brev med fördjupad information från Trafikverket.

Publicerad
13 november 2023
Senast uppdaterad
13 november 2023