Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Bryggan - ett stöd som uppskattas av alla

Bryggan är en arbetsförberedande insats. Hit kommer människor som behöver hjälp att bryta socialt utanförskap och kunna närma sig arbetsmarknaden. Arbetet som utförs är framgångsrikt och nu har projektet förlängts i ytterligare två år. Nytt är ett utökat samarbete med Region Uppsala kring hälsofrämjande aktiviteter, som har stor betydelse för deltagarna.

Stödet består av individuell coachning och samordning av deltagarens nätverk. Bryggans mål är att lotsa deltagarna på deras väg till arbete eller studier.
  – Och det bästa av allt är att det är helt frivilligt. Den som kommer hit är motiverad att förändra sin situation. Vi lyssnar och stöttar utan att tjata, säger Marie Wadelius, projektledare och samordnare för Bryggan.

Individanpassad coachning 

Till lokalen i Gimo kommer deltagare som uppskattar det kravlösa stödet. Bryggan är ingen träffpunkt utan snarare en plats för avtalade möten. Här jobbar Marie tillsammans med Linda Abrahamsson och Ulrika Claus, som är coacher.
  – Coachningen är individanpassad och det är viktigt att deltagaren själv kommer fram till vad som är målet. Vi finns med hela vägen och uppmärksammar alla deras framsteg, säger Marie.
Arbetssättet är framgångsrikt. Det visar slutrapporten som sammanfattades för perioden 2018–2023. Bryggan har haft omkring 100 deltagare sedan starten och av dem har de flesta följt sin planering och tagit viktiga steg på vägen till arbete eller studier. 59 procent av de utskrivna deltagarna har börjat arbeta, studera eller har en tydlig planering som syftar till arbete eller studier. 

Lätt att man blir sittandes hemma

De som kommer till Bryggan är arbetsföra människor i åldrarna 16-64 år. Vanligaste målgruppen är unga vuxna, som av en eller annan anledning hamnat mellan stolarna.
  – När man är i 20-årsåldern når man en kritisk punkt i livet. Ingen saknar den som inte får fäste under fötterna eftersom kommunens aktivitetsansvar endast jobbar uppsökande för att motivera dem som inte går i gymnasiet. Då är det lätt att man blir sittandes hemma, säger Marie.
Linda och Ulrika fångar upp individer där de är och deras viktigaste verktyg är tålamod och att inte vara dömande. Att identifiera behov kan ta tid och ibland är det till synes enkla saker som deltagarna behöver hjälp med. Som att bussträna för att komma i väg till praktikplats eller liknande. 

Hälsofrämjande aktiviteter 

Bryggan är ett projekt som förlängts i omgångar. Verksamheten är finansierad av Samordningsförbundet Uppsala län. Samverkansparter är Östhammars kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala. Från och med den 1 september i år har verksamheten fått nya pengar för att kunna jobba vidare under en tvåårsperiod med samma framgångsrika arbetssätt som tidigare. Ett nytt inslag är ett utökat stöd av Region Uppsala, som jobbar länsövergripande med ett hälsouppdrag.
  – Hälsofrämjande aktiviteter har stor betydelse för att komma till arbetsmarknaden. Nu kommer vi att jobba mer med deltagarnas levnadsvanor, säger Marie.
Även i detta sammanhang är det deltagarnas individuella behov som avgör vilka aktiviteter som kan genomföras. Det kan exempelvis handla om att göra studiebesök på ett gym eller i en simhall eller få stöd att prova på någon fysisk aktivitet som kan bidra till ett bättre mående.

Kontakter

Publicerad
25 september 2023
Senast uppdaterad
25 september 2023
Ansvarig organisation
Omsorgskontoret