Gå till innehållet

Kultur- och Fritidsnämndens Investerings- och utrustningsbidrag

Kultur- och Fritidsnämnden i Östhammars kommun har beslutat att utlysa ytterligare en omgång för investerings- och utrustningsbidragsansökningar under hösten 2023.

För utlysningsomgång nr 2 2023 är sista ansökningsdag 1 november (1/11).

Vem kan få bidrag?

Förening skriven i Östhammars kommun

Det kan du få stöd för

Investerings- och utrustningsbidraget är avsett för:

• Förbättringsarbete i lokaler/anläggningar som ägs eller genom avtal drivs av föreningen.

• Inköp av utrustning eller maskiner för föreningens verksamhet eller anläggningsskötsel.

Så mycket kan du få i stöd

Bidrag kan beviljas med högst 50 % av redovisad kostnad.


Villkor för stödet

Bidraget kan sökas av förening skriven i Östhammars kommun. Föreningen ska om möjligt
vara ansluten till riksorganisation eller motsvarande och ha minst 10 medlemmar i åldern 7-
20 år som regelbundet deltar i föreningens verksamhet.

Bidrag kan även sökas av förening som driver spontananläggning, friluftsanläggning eller
liknande öppen för allmänheten.

Kultur- och fritidsnämnden prioriterar och beslutar om bidrag utifrån ansökningar och
budget. Du som ändå sökt och fått beviljat utbetalt bidrag de senaste tre åren är välkommen
med din ansökan.

Redovisning

Förening behöver redovisa utlägg och uppgifterna för sitt projekt senast ett (1) år efter
utbetalande datum.

Så söker du stödet

Ansökan görs till kultur- och fritidsnämnden, länk till blankett finner du här: Ansökningsblankett Investerings- och utrustningsbidrag


Kontakter

Publicerad
18 september 2023
Senast uppdaterad
18 september 2023