Gå till innehållet

Nu ska problemen med inomhusmiljön på Edsvägen 16 åtgärdas

Problemen med inomhusmiljön har noterats på demensboendet Edsvägen 16 i Östhammar. Nu ska de åtgärdas i samband med att en stor del av husets golvbeläggning ska bytas ut.

Personal på boendet Edsvägen 16 har påtalat problem med arbetsmiljön. Luften upplevs torr och har bland annat orsakat luftvägsproblematik hos en del av medarbetarna.
Undersökningar visar att problemet orsakas av nedbrytning av golvens plastmatta och lim. I slutet av augusti startar arbetet med att byta golvbeläggningen på boendet, som har 60 vårdplatser och invigdes i november 2014.
  – Vi är glada över att man hittat orsaken till problemet och ser fram emot att få det åtgärdat, säger Lena Wallström och Mari Karlsson, enhetschefer på boendet. 

Dialog med anhöriga 

Att byta stora delar av husets golvbeläggning innebär ett stort arbete och en utmanande situation för verksamheten. När arbetet startar kommer två av boendets avdelningar temporärt att flyttas till vårdcentrum, för att skapa utrymme för de planerade åtgärderna.
  – Förändringar av det slaget och arbetet med att åtgärda problemet kommer att innebära en påfrestning, inte minst för de boende, säger Lena.
Mot den bakgrunden är det viktigt att poängtera att alla boende kommer att komma tillbaka till sina lägenheter igen, i takt med att åtgärdsarbetet blir klart.
  – Vi för dialog med både personal och anhöriga, så att alla ska kunna känna sig trygga med att få information om vad som planeras och hur arbetet kommer att gå till. Vi finns här och svarar gärna på frågor om det, säger Mari. 

Kontakter

Publicerad
17 maj 2023
Senast uppdaterad
17 maj 2023
Ansvarig organisation
Edsvägen 16