Gå till innehållet

Om våtmarkers funktion och förmåga att hantera vatten i odlingslandskapet

Du som är markägare eller jordbrukare är välkommen att följa med på ett kostnadsfritt studiebesök den 26 september, klockan 13.00-16.00, till en anlagd damm i Väddika utanför Östhammar. Arrangemanget genomförs tillsammans med LRF Östhammar och är öppet för alla.

Vid studiebesöket medverkar Sören Eriksson, våtmarksexpert. Han kommer att berätta om vattenvårdande åtgärder i lantbruket, om våtmarkers olika funktioner och hur man kan gå till väga om man vill anlägga en damm, våtmark eller genomföra andra vattenvårdande åtgärder.

Stöd i ansökningsprocessen

Sören Eriksson kommer även att berätta om vilka stödmöjligheter som finns och vilka tillstånd som kan behövas. Medverkar gör även Tora Jonsson, lokal åtgärdssamordnare för vatten, som kan vara ett stöd i ansökningsprocesser för nya dammar eller våtmarker.

 Anmälan görs senast den 20 september till Tora Jonsson, via e-post till tora.jonsson@osthammar.se, tel 0173-864 97 eller via Östhammar Direkt, tel 0173-86 000.

Kontakter

Publicerad
30 augusti 2023
Senast uppdaterad
30 augusti 2023
Ansvarig organisation
Miljö