Gå till innehållet

Projekt för att förbättra vattenkvaliteten i Östhammarsfjärdarna

I april berättade vi om ett pilotprojekt, vars syfte var att undersöka om skörd av vass och karpfisk kunde bidra till en förbättrad vattenkvalitet i Östhammarsfjärdarna. Pilotprojektet har visat att det finns goda förutsättningar att genomföra åtgärderna i en större skala.

Därför har vi tillsammans med SLU och med stöd från föreningen för friskare vatten i Östhammars fjärdar samt Östhammars fiskevårdsområde, skickat in en projektansökan till Formas om finansiering av en fortsättning på pilotprojektet. 

Skördade resurser tillvaratas 

Syftet med det nya projektet, som heter SmartBlue - blå tillväxt för att minska övergödningsproblem, är att genom skörd av vass och ett riktat fiske mot karpfisk minska mängden fosfor i vattenmiljön och på så sätt minska övergödningen.
  – Idén i det här projektet är också att de skördade resurserna ska tillvaratas. Vass kan bli foder till nötkreatur och hästar, eller användas som jordförbättringsmedel. Viss karpfisk, som braxen, är utmärkt matfisk för människor och kan därför bli livsmedel, säger Tora Jonsson, åtgärdssamordnare för vatten.
Liknande projekt har genomförts på andra platser i Sverige, till exempel i Stockholm. Beslut om ansökan godkänts väntas i november i år. Blir projektet beviljat finansiering kommer det påbörjas under 2024 och pågå fram till 2028.

Foto: Emma Gabrielsson

Läs tidigare artikel om pilotprojektet: Pilotprojekt för bättre vattenkvalitet i Östhammarsfjärdarna - Östhammars kommun (osthammar.se)

Läs mer om liknande projekt på andra platser i Sverige: Projekt har ökat intresset för att servera braxen som matfisk | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se)

Läs mer om utlysningen från Formas Blå innovation – Genomförandeprojekt - Formas

Kontakter

Publicerad
5 juni 2023
Senast uppdaterad
5 juni 2023
Ansvarig organisation
Växande kommun