Gå till innehållet

Sammanträdesdagar 2024

Här hittar du mötesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och alla nämnder inom Östhammars kommun.

NÄMND: Jan Feb Mar April Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Barn- och utbildningsnämnd   8 7 18 23 13     5 3,31   12
Arbetsutsott  25  22  27   14,30      22  19  17 28   
Bygg– och miljönämnd  31  28  27  24  22  26    28   2,30   11 
Arbetsutskott  17  14  13  17  15  12    14  18  16  27  
Individ- och familjenämnd  31    6  17 23 19       11  3  4
Arbetsutskott  17  21    3  16  15  28  26  24  21  18
Kommunala rådet för pensionärer
och funktionsnedsatta
   28    17          4      11
Beredning    14    13        21      27  
Kommunfullmäktige    13    23    18      17    5  10
Kommunstyrelse  30    19  9  28        3  22 26   
Arbetsutskott  23    5,26  29 14   18,25    20    15  19  
Tekniskt utskott  23  27  26    7  18    29    9  19  
Kultur– och fritidsnämnd  17  28    10  22  26      4  2    11
Arbetsutskott    14  27    15  12    22  19    28  
Lokala säkerhetsnämnden  18    21      13      12      5
Slutförvarsgruppen  19    22    3  14    23    11    6
Valnämnd    7  4,25  30 12       26      
Vård- och omsorgsnämnd    28  27    22  12      4 2,23     11
Arbetsutskott    15  13    15,29      21  18 16   27  
Publicerad
27 december 2023
Senast uppdaterad
27 december 2023
Ansvarig organisation
Kommunledningskontoret