Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ett akut ledningsarbetet på Albrektsgatan, Bodagatan, Kanikebolsgatan och Smedjegatan i Östhammar, ikväll den 13 juni från kl 19:00. Arbetet väntas bli klart under natten, under tiden leds trafiken om via Bodagatan samt Källvägen. Läs mer på Gästrike Vatten´s webbplats.

Test med ändrad starttid för Kommunfullmäktigemöten

Framöver kommer fullmäktiges möten att börja klockan 13.00.

Tidigare har fullmäktige haft sina möten på kvällstid, med start klockan 18:00. Undantaget har varit årets budgetmöte som börjar tidigare då vi av erfarenhet vet att de pågår längre. När fullmäktiges möten sker på kvällen kan det ibland bli väldigt sent innan mötet avslutas.

- Vi provar nu att genomföra mötena på dagtid istället, sen ska vi utvärdera om vi ska fortsätta så, säger Lennart Owenius, Kommunfullmäktiges ordförande.

Förslaget kom upp på en gruppledarträff och fick stort medhåll. Därför kommer man nu att testa den nya modellen ett tag för att sen utvärdera bland annat den kostnadsökning detta innebär i form av extra ersättning för eventuellt förlorad arbetsinkomst som ledamöterna får.

- Även tjänstepersonerna vill nog gärna slippa vara här till sent på kvällarna, säger Lennart och skrattar när han går vidare i korridoren.

 

Du hittar årets möten HÄR

Kontakter

Publicerad
8 juni 2023
Senast uppdaterad
8 juni 2023
Ansvarig organisation
Kommunfullmäktige