Gå till innehållet

Trygghetslarm åter i funktion

Vår leverantör av trygghetslarmen har nu avhjälpt de tidigare driftstörningarna och trygghetslarmen fungerar igen.

Medarbetare på Sektor Omsorg kommer att ringa alla brukare för att bekräfta att de vet om att larmen är igång. Anhöriga kan gärna meddela sina släktingar redan nu så att informationen kommer ut så fort som möjligt.

Kontakter

Publicerad
24 mars 2023
Senast uppdaterad
24 mars 2023
Ansvarig organisation
Omsorgskontoret