Gå till innehållet

Vi tar över ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall

Iréne Mårtensson jobbar som projektledare med uppdrag att förbereda och genomföra kommunens ansvarsövertagande för att samla in förpackningsavfall. – Det är en förändring som kommer att beröra alla i kommunen. Samtidigt som alla ska involveras är det en utmaning att få dagens insamling att löpa på, säger hon.

Förra sommaren presenterade regeringen en ny förordning om insamling av förpackningsavfall, som ska gälla från och med den 1 januari 2024.
  – Det innebär att kommunerna kommer att ta över insamlingsansvaret för pappers-, plast-, glas och metallförpackningar, säger Iréne.
Syftet med den nya förordningen är att öka återvinningen. Kommunen kommer även att överta informationsansvaret för att vi ska lyckas minska förpackningsmängden och mängden förpackningsavfall.
  – Förändringen i ansvar får inte avbryta den sortering som görs redan i dag vid återvinningsstationer och i flerbostadshus. Det är något vi behöver utveckla och bygga vidare på, säger Iréne. 

Transporter och skötsel 

Resan mot ett ansvarsövertagande är nyligen påbörjad. Avfallsenheten arbetar med att ta över de återvinningsstationer som redan finns och planerar för en ny omlastningsstation, sannolikt placerad vid Väddika avfallsanläggning.
  – Framför oss nu har vi en gedigen uppgift att samla in information. Även ett antal upphandlingar ska genomföras, bland annat av transporter och skötsel. Entreprenörer ska auktoriseras, föreskrifter och taxa uppdateras, markupplåtelser och bygglov gås igenom och avtal skrivas. Till årsskiftet ska allt vara klart, säger Iréne. 

Ökat engagemang

Att få fler att återvinna mer ligger också i Irénes uppdrag. I det sammanhanget vill hon bland annat kunna etablera samarbete med skolan, för att skapa ett ökat engagemang för återvinning.
  – Alla behöver hjälpas åt i detta arbete, främst för miljön. Med den nya modellen kommer vi att få ersättning för det vi samlar in och det kommer att bli ett tydligt kvitto på hur bra vi lyckats, säger Iréne.
Kommunens verksamheter ska gå före och visa goda exempel på hur man kan göra för att sortera sitt avfall, exempelvis på våra arbetsplatser.
  – Därefter hoppas jag att alla kommuninvånare också kommer att vilja dra sitt strå till stacken, säger hon. 

Älskar utmaningar

Iréne har jobbat som energi- och klimatrådgivare och som hållbarhetssamordnare. Hon har mångårig erfarenhet av olika samhällsbyggnads- och avfallsprojekt, exempelvis när pappåsarna för matavfall infördes i Knivsta och Uppsala. Hon bor i Tuna, strax utanför gränsen till Östhammars kommun, men är just nu på språng för att resa till Tjeckien där hon ska delta i EM i fotbollsgolf.
­  – Jag älskar att utmana mig själv, säger hon.
 

Läs mer:
Förordningen - FTI

En ny förpackningsförordning - Avfall Sverige 

Kontakter

Publicerad
16 maj 2023
Senast uppdaterad
16 maj 2023
Ansvarig organisation
Miljö