Gå till innehållet

Åtgärder ska försvåra för ungdomar att klättra på tak

I våras fick vi veta att barn och ungdomar tagit sig upp på tak till skolbyggnader i Östhammars kommun. Sedan dess har vi vidtagit en rad åtgärder för att försvåra för dem som vill klättra upp på taken. Tillsammans kan vi hjälpas åt att förhindra en olycka.

Kameror på taken, rondering och mobil övervakning. Det är några av de åtgärder som Östhammars kommun vidtagit för att förhindra olycksfall om barn och ungdomar olovandes skulle vistas på tak till skolbyggnader i kommunen. Övervakningen bidrar både till minskad skadegörelse och skaderisk.
– Vår förhoppning är att sommarlovslediga ungdomar i stället väljer att träffas på trygga platser för att umgås, säger Cecilia Willén Johansson, teknisk chef.
Det kan till exempel vara på bibliotek och ungdomsgårdar eller på badplatser och skolgårdar.

Förhindra olyckor

Kommunen har inte fått några nya rapporter om att barn och unga klättrat på skoltak, men nyligen rapporterade media om en ung person som förolyckats efter att ha ramlat ned från ett tak i Flen.
– Det vill vi inte vara med om. Därför har vi låtit spärra av brandtrappor, bänkar och andra föremål i anslutning till skolbyggnaderna har satts fast för att inte kunna flyttas och användas att kliva på av dem som vill ta sig upp på taken, säger Cecilia.
Åtgärderna försvårar för barn och ungdomar som vill klättra upp på taken, men så klart kan man inte säkert förhindra att det ändå sker. Kameraövervakningen samt direktlarm till väktare ska förhoppningsvis förhindra överträdelser som rubriceras som olaga intrång och polisanmäls.

Hjälp oss att hjälpa

– Vi gör allt vi kan för att förhindra ungdomar från att klättra upp på tak eller vara delaktiga i skadegörelse och vi hoppas att alla vårdnadshavare gör detsamma, säger Cecilia.
Hon uppmanar alla att prata med barnen om miljöer och aktiviteter som kan sätta guldkant på sommarens ledighet, om vad som är ett just beteende och hur skadegörelse drabbar kommunens gemensamma plånbok.

Om du ser något

Kommunen äger många fastigheter och tar gärna emot tips om allmänheten ser brister i de anordningar finns uppsatta eller om man helt enkelt ser någon som olovandes klättrar upp på taken. Vid pågående händelse bör man ringa polisen på 112, övriga tips lämnas till kommunens kundtjänst Östhammar direkt: 0173-86 000, osthammardirekt@osthammar.se

Kontakter

Publicerad
9 juli 2024
Senast uppdaterad
9 juli 2024
Ansvarig organisation
Tekniska kontoret