Gå till innehållet

Inträffat hot mot förtroendevald

Under den föregående helgen utsattes en av kommunens förtroendevalda för ett allvarligt hot.

Sverige är känt som ett land där vi respekterar olikheter och värnar människors olika åsikter. Men dessvärre ser vi en ökande hotbild mot våra folkvalda. Så även hos oss i Östhammars kommun, vilket blev tydligt då kommunstyrelsens ordförande under föregående helg blev utsatt för ett allvarligt hot i sitt hem. Alla händelser som innebär hot, hat och våld mot förtroendevalda är förkastliga och kommunen ser mycket allvarligt på det inträffade.

Östhammars kommun är en politiskt styrd organisation och därmed har kommunen ett särskilt ansvar att värna de demokratiska värden som utgör grunden för vår verksamhet. De förtroendevalda har demokratiskt valts av folket i ett allmänt val, därmed är alla sådana händelser ett hot mot vår demokrati.

Förtroendevalda ska kunna känna sig trygga i sitt beslutsfattande i meningen att de inte blir utsatta för någon typ av otillåten påverkan, till exempel trakasserier, hot, hat eller våld.

Den inträffade händelsen har polisanmälts och kommunen har vidtagit åtgärder för att trygga och stötta den förtroendevalde.

Publicerad
9 juli 2024
Senast uppdaterad
9 juli 2024