Gå till innehållet

Kostnadsfria färdtjänstresor för barn och ungdomar under sommaren

Individ- och familjenämnden har beslutat att subventionera färdtjänstresor, motsvarande egenavgiften, för barn och ungdomar till och med 19 år eller som fyller 20 år under sommarlovsperioden.

Beslutet som fattades vid individ- och familjenämndens sammanträde den 23 maj innebär att barn och ungdomar som har giltigt färdtjänsttillstånd inte behöver betala någon egenavgift för sina resor med färdtjänst under sommarlovsperioden.
Sommarlovsperioden avser 12 juni till och med 19 augusti 2024. Medresenär betalar ordinarie egenavgift och riksfärdtjänstresor omfattas inte.

Kontakter

Publicerad
3 juni 2024
Senast uppdaterad
3 juni 2024
Ansvarig organisation
Omsorgskontoret