Gå till innehållet

Krisberedskap - så ”preppar” kommunen

Det är 27 minusgrader ute. Ihärdig och kraftig kyla har under flera dagar gjort att hela Sveriges elförsörjning har slagits ut. Vad gör vi? Det var ett av flera scenarier som cheferna från Omsorgskontoret fick reflektera runt i samband med en beredskapsdag som hölls på Storbrunn. Här framgick det tydligt vårt beroende av el och vilka utmaningar vi kan ställas inför om den försvinner.

— Hur beredda är vi för att hantera en händelse? Vad har vi på plats och vad har vi inte på plats? Och framför allt hur kan vi hjälpa varandra?

Med dessa frågor inledde Lina Edlund, socialchef, beredskapsdagen "Övning störning" för cheferna vid Omsorgskontoret och Östhammars hem som var inbjudna som extern partner. Kommunens berdskapssamordnare vid Säkerhetsskydd och beredskap var de som höll i dagens program. 

- Att involvera och öva tillsammans med lokala partners som i det här fallet Östhammars hem, som tar hand om många av våra lokaler, är avgörande för hur väl vi hanterar en eventuell kris. Genom att öva tillsammans skapar vi ett bra samarbete som ger bättre förutsättningar att tillsammans hantera olika händelser, säger Lina 

Kunskap och förberedelse

— Vi som kommun har en rad uppdrag som måste kunna fungera även om det uppstår störningar eller händelser som påverkar våra förutsättningar. Vi behöver vara beredda på olika kriser. Jag har bjudit in till den här dagen för att sätta fokus på våra egna förmågor och pröva våra arbetssätt sin ska få öva med hjälp av olika scenarion, säger Lina Edlund.

Krisutb4
Lina Edlund,socialchef vid Omsorgskontoret. 

Kommunen planerar och förbereder alla sina verksamheter och invånare för att kunna hantera samhällsstörningar. En viktig del är att göra en kontinuitetsplanering, det vill säga att analyserar sina beroenden, resurser och sårbarhet för att säkerställa att man kan fortsätta utföra sina arbetsuppgifter ovsett vilken störning den utsätts för, till exempel om lokalerna inte går att använda eller om man drabbas av ett strömavbrott.

— Kontinuitetsplanering är det arbete som görs för att säkerställa att verksamheten kan fortsätta att utföra sina arbetsuppgifter vid störningar eller höjd beredskap, förklarar Elin Fogelström, beredskapssamordnare, vid Säkerhetsskydd och beredskap.

Enkla instruktioner och "krisrätter"

Annelie Wallén och Caroline Söreskog från Måltid och Städ, Tekniska kontoret, som var inbjudna till dagen, berättade hur de arbetar med sin kontinutetsplanering och betonade vikten av att upprätta enkla checklistor som kan följas före, under och efter krisen. 

—Idag kan vi säkra upp matleverans för två veckor utifrån nuvarande lagerkapacitet. Vi har även infört en krislåda till varje enhet för att kunna tillaga speciella ”krisrätter” utifrån livsmedel som håller länge, berättar Annelie Wallén, Städ- och måltidschef.

"Övning gör oss redo"

Genom att öva en allvarlig samhällsstörning, som exempelvis ett elavbrott eller ett it-angrepp, för att säkerställa att den egna verksamheten fungerar, är ett viktigt verktyg för att vara förberedd.

Grupparbete Övning
Diskussionerna avlöste varandra när deltagarna fick öva olika samhällsstörningar, och hur den egna verksamheten påverkas, som i det här fallet, vid ett elbortfall.

Elbortfall var ett av de tre scenarierna som deltagarna fick öva under dagen. Här framgick det tydligt vårt beroende av el och de utmaningarna som kan uppstå, särskilt inom omsorgen där behovet av el är kritiskt för att kunna ge vård och stöd till äldre och sjuka invånare. Bland annat konstaterade man en stor riskfaktor med att man idag till största del använder elbilar inom hemtjänsten för ta sig till och från brukarna.

— Att öva regelbundet för att testa våra kunskaper och förutsättningar är avgörande för att vi ska kunna förbättra vår förmåga att hantera oväntade kriser, säger Lina Häggström, Enhetschef, Äldre och LSS, myndighet.
—Den här dagen har verkligen varit en ögonöppnare, säger Petra Tillberg, Enhetschef, Äldreomsorg, Hemtjänsten i Gimo.

Kontakter

Publicerad
8 februari 2024
Senast uppdaterad
8 februari 2024
Ansvarig organisation
Omsorgskontoret