Gå till innehållet

Överenskommelse om äldres tillgång till anpassade bostäder

I en bred samverkan har Östhammarshem och Östhammars kommun enats om en modell för att förenkla tillgången till bostäder som möter äldre personers behov.

Modellen innebär att Östhammars kommun återlämnar ett stort antal blockförhyrda lägenheter till Östhammarshems bestånd, lägenheter som fram till nu enbart varit tillgängliga utifrån biståndsbeslut. 

Dessa lägenheter ska nu förmedlas enligt gängse uthyrning genom Östhammarshems bostadskö, som seniorbostäder 65+.

Det innebär att fler lägenheter kommer att finnas på den öppna bostadsmarknaden i Östhammars kommun och på så sätt ökar möjligheterna till bredare flyttkedjor. I takt med att kommunen återlämnar lägenheterna kommer de bli tillgängliga att hyra via Östhammarshem. 

Det kommer ta lite tid innan samtliga lägenheter övergått till den öppna bostadsmarknaden. Men nu är processen påbörjad och vi ser fram emot att enklare kunna erbjuda fler av kommunens äldre trygga och anpassade bostäder. 

Adresserna som är aktuella är: Åkerigatan Gimo, Ekbacksvägen Österbybruk, Prästgatan Östhammar samt Smedjegatan Öregrund.

Publicerad
12 februari 2024
Senast uppdaterad
12 februari 2024