Gå till innehållet

Vill du bli en trygg vuxen tillsammans med andra?

Det behövs fler trygga vuxna ute bland ungdomarna, i synnerhet i samband med festhelger som valborg, skolavslutning och Båtveckan. Nu kraftsamlar vi för en långsiktig fältsamordning tillsammans med civilsamhället.

Jonas Karlberg Lindegren, biträdande enhetschef på öppenvården, har fått ett nytt uppdrag. Det handlar om att samla fler trygga vuxna till de miljöer där barn och unga vistas på sin fritid. Till sin hjälp har han Tommy Karlsson, som sedan den 1 april jobbar halvtid som fältsamordnare med att samordna de civila insatserna. 

Samla frivilliga nattvandrare 

Målsättningen är att bygga en långsiktig fältsamordning tillsammans med civilsamhället. Förhoppningen är en förening med underavdelningar i kommunens olika orter, som samlar frivilliga nattvandrare.
  – Vi erbjuder introduktion och utbildning till dem som vill vara med. Dessutom innebär uppdraget social gemenskap och glädje att få vara ett stöd åt ungdomar, säger Jonas.
Han tror att samordning och tydlighet gör uppdraget attraktivt. Liksom den samverkan som redan är etablerad med polisen, Röda korset och Nattvandring.nu.
  – Man går aldrig ensam utan i grupp och det kommer att finnas ett tydligt uppdrag, så att man inte behöver känna sig osäker på hur man kan bidra, säger Jonas.
Fokus kommer initialt i år att ligga på de största ”festhögtiderna” - skolavslutningen, valborg och Båtveckan i Öregrund. Kommande år så utökas fältarbetet i samband med midsommar, Eldfesten i Österbybruk, helger och andra speciella tillfällen. 

Stöd och hjälp när det behövs

Samverkan med civilsamhället är A och O, för att lyckas med uppdraget när de egna resurserna inte räcker till. Kommunen har inga fältassistenter och den tidigare satsningen som gjordes på att utbilda nattvandrare har gått i stå.
  – Men behovet av fler trygga vuxna i miljöer där ungdomar vistas är kanske större än någonsin tidigare, säger Jonas.
Det handlar om att sätta gränser samt ge stöd och hjälp när det behövs. Syftet är att skapa trygghet och att förebygga våld, drogmissbruk, främlingsfientlighet och skadegörelse.
Att vara ute och nattvandra innebär utöver ökad trygghet och trivsel tillfälle att skapa en relation med ungdomarna. Att få prata med dem, skratta tillsammans, kanske plåstra om eller låna ut sin telefon till någon. Kanske behöver någon hjälp att hitta till bussen eller att hitta sina kompisar.
  – Jag är säker på att det finns många föräldrar och andra vuxna som under ordnade former vill hjälpa till och vara ett stöd åt ungdomar, säger Jonas.

Vill du vara med och nattvandra?

Kontakta Tommy Karlsson, fältsamordnare, tel 072-710 08 90, e-post: falt@osthammar.se 

Kontakter

Publicerad
19 april 2024
Senast uppdaterad
19 april 2024
Ansvarig organisation
Omsorgskontoret