Gå till innehållet

Nyheter

Rityta 1

Alternativ lösning i väntan på den nya förskolan 29 februari 2024

Pågående åtgärder i syfte att förbättra inomhusmiljön på förskolan Furustugan i Alunda behöver stärkas. Det säger Arbetsmiljömedicin, Akademiska sjukhuset, i en skrivelse till kommunen. Förvaltningen har därför fått i uppdrag att ta fram förslag på olika alternativ för verksamheten. Läs mer

Arbete i krisledningsstaben – så funkar det! 28 februari 2024

Krisledningsstaben är en eskalerad funktion av kommunens krishanteringssystem. I den ingår en rad fasta roller och uppgifter. Stabens uppdrag är att vi ska kunna arbeta på ett säkert och effektivt sätt i händelse av en störning och att alla som befinner sig i Östhammars kommun ska kunna uppleva största möjliga trygghet. Läs mer

Nya arbetssätt ska lyfta hemtjänsten 27 februari 2024

Arbetet med att förbättra personalkontinuiteten inom hemtjänsten fortsätter. Mindre arbetsgrupper och ökad samordning ger resultat och förhoppningen är att den nya modellen kommer att innebära vinster för både brukare, personal och kommunens ekonomi. <br /> – Det nya arbetssättet innebär att vi i högre grad kan träffa samma brukare, vilket innebär en förbättrad vårdinsats. Det känns bra, säger Jesper Borg, undersköterska i hemtjänsten. Läs mer

Nu påbörjar vi ett nytt koncept på Instagram 26 februari 2024

Från och med den första mars påbörjar vi ett nytt, spännande kapitel på vårt Instagramkonto. Vi vill ge er ännu mer mångsidigt innehåll och därför växlar vi upp med ett nytt koncept. Vi strävar även efter att skapa en mer interaktiv och engagerande upplevelse för er. Läs mer

”Nu behöver vi bli fler i den frivilliga resursgruppen!” 23 februari 2024

Civil beredskap är ett ämne som engagerar. Det visar den frivilliga resursgruppens flygande start, där många visat vilja att kunna vara med och bidra om något skulle hända. Två av dem är Niklas Lund och Jonas Jansson, som gärna ser att fler ansluter sig till gruppen. Läs mer

Vi arbetar för en stärkt säkerhetskultur 22 februari 2024

Många har säkert uppmärksammat de olika IT-attacker som drabbar kommuner, myndigheter och andra. Vi uppmanas också ständigt att vara uppmärksamma, inte låta oss luras att klicka på okända länkar eller lämna ut uppgifter om vår identitet - och vi ska agera på ett säkerhetsmedvetet sätt. Men, vad betyder det egentligen och hur arbetar Östhammars kommun med informationssäkerhet? Läs mer

Presskontakt

Om du söker en specifik person är det enklast att ta kontakt med Östhammar Direkt. För mer allmänna frågor kontakta Kommunikation.

En lista på alla förtroendevalda med bilder hittar du här.