Gå till innehållet

Vattenavstängning - Floragatan 13-23, Östhammar kommun
Starttid: 2023-09-27 09:30:00
Sluttid: 2023-09-27 11:00:00
Läs mer på Gästrike Vattens hemsida Driftstörningar - Gästrike Vatten (gastrikevatten.se)

Nyheter

Ny tilläggsbudget ersätter tidigare budget 23 februari 2023

Vid kommunfullmäktige den 14 februari antogs ny tilläggsbudget för 2023 samt flerårsplan 2024-2026. Budgethandlingarna ersätter mål och budgethandling, driftsbudget, flerårsplan och investeringsbudget som antogs 2022-06-14. Läs mer

Fritidshem ersätter Fritidsklubb från höstterminen 2023 22 februari 2023

Fritidsklubbarna för elever i årskurserna 4-6 som finns på Frösåkersskolan och Vallonskolan kommer att avvecklas från och med höstterminen 2023. Anledningen är ett svagt och varierande deltagande, vilket gör det svårt att planera och bedriva en kvalitativ och pedagogisk verksamhet. Läs mer

Uppdatering runt Hammardammen 21 februari 2023

Det var varit visst dammgenombrott vid Hammardammen, söder om Österbybruk, i samband med hög tillrinning i mitten av januari månad. För att stabilisera dammen och förebygga risken för att läckage, och i värsta fall haveri på dammen om tillrinningen på nytt ökar, genomförs nu åtgärder. Läs mer

Arbete mot barkborrar 20 februari 2023

Sedan några år tillbaka har barkborrar i svenska skogar ökat drastiskt. Barkborren är en insekt som förstör träden, vilket medför att en angripen skog kan behöva hanteras. Detta görs genom att avverka de angripna träden för att förhindra spridning. En skog med angripna träd kan också bli farlig att vistas i, då träden blir svagare och fallrisk föreligger. Läs mer

Presskontakt

Om du söker en specifik person är det enklast att ta kontakt med Östhammar Direkt. För mer allmänna frågor kontakta Kommunikation.

En lista på alla förtroendevalda med bilder hittar du här.