Gå till innehållet

Nyheter

Rityta 1

Om det oväntade inträffar 30 maj 2018

Elen är utslagen, värmen i huset har slutat att fungera och vattnet har slutat att rinna. Det kan bero på översvämningar. Vad gör du då? Det är denna typ av krissituationer som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), vill förbereda människor på under Krisberedskapsveckan som pågår i hela landet mellan den 28 maj till den 3 juni. Läs mer

Broschyren Om krisen eller kriget kommer 29 maj 2018

Den 29-30 maj får alla hushåll i Sverige broschyren Om krisen eller kriget kommer hem till sig. Broschyren är samhällsinformation från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Läs mer

Presskontakt

Om du söker en specifik person är det enklast att ta kontakt med Östhammar Direkt. För mer allmänna frågor kontakta Kommunikation.

En lista på alla förtroendevalda med bilder hittar du här.