Gå till innehållet

OSART-granskning

Lokala säkerhetsnämndens ordförande kommenterar OSART-granskningen av verksamheten på Forsmarks Kärnkraftverk.

Jag tycker att det är mycket glädjande att Forsmark fått ett mycket bra resultat av IAEA:s uppföljningsgranskning. Det visar att företagets ledning och medarbetare verkligen har tagit till sig de förbättringsförslag som IAEA lämnade vid den förra granskningen 2008.

Vi i Lokala säkerhetsnämnden har noga följt Forsmarks arbete med att ytterligare utveckla och förstärka säkerhetsarbetet vid kraftverket. Det har skett genom regelbunden rapportering från företagets ledning vid våra ordinarie möten men också till mig som ordförande mellan mötena. Dessutom har vi varit på plats i Forsmark vid ett flertal tillfällen och gjort besök inne i anläggningen för att kunna få en bild av hur säkerhetsarbetet utförs rent praktiskt. Allt detta för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag att hålla oss informerade så att vi i vår tur kan hålla medborgarna i området runt Forsmark informerade på ett bra sätt.

Det är också mycket positivt att Forsmarks ledning förklarat att man kommer att fortsätta med regelbundna internationella granskningar. Internationella kontakter och erfarenhetsutbyte stärker säkerhetsarbete vid kärnkraftverken både i Sverige och utomlands.

Anna-Lena Söderblom
Kommunalråd och ordförande i Lokala säkerhetsnämnden, Östhammars kommun

Publicerad
20 november 2009
Senast uppdaterad
12 maj 2016