Gå till innehållet

Fem miljoner till unga i utanförskap

Östhammars kommun har fått fem miljoner kronor från Samordningsförbundet för att hjälpa unga och långtidsarbetslösa mellan 16 och 29 år som riskerar att hamna i, eller redan befinner sig ett utanförskap.

Östhammars kommun har fått fem miljoner kronor från Samordningsförbundet för att hjälpa unga och långtidsarbetslösa mellan 16 och 29 år som riskerar att hamna i, eller redan befinner sig ett utanförskap.

Ingen ska hamna mellan stolarna
Pengarna ska användas för att förhindra att unga hamnar "mellan stolarna", till exempel ungdomar som avbryter sina gymnasiestudier och går sysslolösa eller de som länge gått arbetslösa.

Myndigheterna samarbetar
- Istället för att olika myndigheter agerar på egen hand försöker vi nu samordna vårt arbete – arbetsförmedlingen, landstinget och kommunen ska gemensamt samordna rehabiliteringen tillbaka till arbete eller studier, säger Peter Nyberg, chef för arbetsmarknadskontoret.
 
Möjlighet till egen inkomst
Det handlar om cirka 130 ungdomar som nu kommer att erbjudas olika vägar till arbete och skola.
- Det här är ett arbete som handlar om att hitta möjligheter istället för hinder till arbete. I framtiden kommer arbetskraften inte att räcka till och då står vi inför ett dilemma. Det som är viktigt är att se till är att redan nu få in så många som möjligt på arbetsmarknaden och erbjuda möjligheter att hitta sin egen inkomst.

Arbete eller studier
Arbetet kommer att påbörjas redan i september och projektet kommer att pågå under två år.
- Vi kommer att kunna erbjuda de här ungdomarna olika vägar till arbete och studier. Det handlar enbart om individuella lösningar som att erbjuda coaching, trainee-platser och arbetsplatsförlagt lärande på företag – främst de företag som redan nu ser ett rekryteringsbehov. Vi kommer att annonsera i Annonsbladet, ha kontakt med bland annat Bruksgymnasiet och kontinuerligt informera om vad vi erbjuder på kommunens hemsida.

Individuella lösningar
Liknande projekt har genomförts bland annat i Göteborg och uppskattats av de deltagande. Samarbetet mellan olika myndigheter har också visat sig vara lönsamt och gett goda samhällsekonomiska resultat.

- Det som är nytt är att allt arbete ska organiseras utifrån personens enskilda behov, inte myndigheternas tilldelade roller. Vi tror att det här är en organisation som kommer att fortsätta, myndigheterna måste börja samarbeta för att inte den enskilda människan ska hamna mellan stolarna, avslutar Peter Nyberg.

Läs mer om Samordnignsförbundet Uppsala län

För mer information:
Peter Nyberg, chef för arbetsmarknadskontoret
Telefon: 0173 – 861 28
Mobil: 070 – 206 95 44

 

Publicerad
25 augusti 2010
Senast uppdaterad
12 maj 2016