Gå till innehållet

Finlands självständighetsdag

Idag flaggar vi för Finland som uppnått 93 år som självständig stat.

Finlands självständighetsdag firas den 6 december. Dagen räknas som landets nationaldag och är flaggdag. Detta datum år 1917 förklarade Finland sig självständigt från Ryssland.


Finlands riksvapen

Stor högtid
Bland de återkommande festligheterna denna dag finns presidentens mottagning, där Finlands president tar emot ett stort antal kända finländare i sitt residens och även utländska medborgare som under året har gjort något särskilt för Finland. Mottagningen TV-sänds alltid och har höga tittarsiffror varje år. De flesta finländare tänder levande ljus i sina fönster den 6 december, som ett minne och erkännande av de som dog för Finlands frihet i vinterkriget och fortsättningskriget.

Finlands historia
Finland hörde till kungariket Sverige från 1249 till 1809 då Sverige genom Freden i Fredrikshamn överlät Finland, Åland samt delar av dåvarande Västerbotten och Lappland till Ryssland. Området blev det autonoma Storfurstendömet Finland. 1917 förklarade sig Finland självständigt. Därefter utbröt 1918 det finska inbördeskriget mellan socialisterna (de röda) och de konservativa (de vita). Under Andra världskriget stred Finland två gånger mot Sovjetunionen och var tvunget att avstå största delen av Karelen till rådsförbundet men bevarades som en självständig demokrati. Finland gick med i Europeiska unionen 1995.

Östhammars kommun ett finskt förvaltningsområde
Med finskt förvaltningsområde menas en kommun i Sverige där de finskspråkiga invånarna (sverigefinnarna) har vissa lagstadgade språkliga rättigheter. Det betyder att man ska få hjälp på finska (muntligt och skriftligt) hos kommunen och de sverigefinnar som bor i ett finskt förvaltningsområde har uttrycklig rätt att använda sitt modersmål i offentliga sammanhang, bland annat inför myndigheter och domstolar. Myndigheterna skall se till att det anställs personal med kunskaper i finska. Sverigefinnar som bor inom ett finskt förvaltningsområde har rätt till att få såväl äldreomsorg som förskoleverksamhet på finska.

Det här gör Östhammars kommun som svenskt förvaltningsområde:
- En kartläggning, vilken beredskap finns
- har inrättat en referensgrupp
- har ansökt om medel från staten (750 tkr)
- anordnar informationsträffar i samarbete med lokala finska föreningar (Gimo och Österbybruk)
- inrättar en finsk version av vår hemsida
- installerar översättningstjänsten "Google translate"
- upphandlar tolk och översättartjänster
- informerar samtliga i personalen om lagens innehåll och konsekvenser
- översätter dokument
-.kartlägger personalens språkkunskaper
- erbjuder nyckelpersoner att vidareutveckla språket
Fördjupad kartläggning avseende Vård och Omsorg
Stödja initiativ för utveckling av språk och kulturidentitet

För mer information kontakta:
Peter Nyberg, kanslichef
0173 - 86128
0702 - 069544
 

 

Publicerad
6 december 2010
Senast uppdaterad
12 maj 2016