Gå till innehållet

Hälsan i fokus i Österbybruk

På lördag den 28 augusti är det Österbydagen och då ligger fokus på folkhälsa och trafiksäkerhet.

Flera aktörer
På lördag den 28 augusti är det Österbydagen och då ligger fokus på folkhälsa och trafiksäkerhet. Mellan 11.00 och 14.00 presenterar sig flera aktörer som arbetar med att lyfta frågor som både rör folkhälsan och trafiksäkerheten. På plats i centrala Österbybruk finns: Östhammars kommuns samordnare för det drogförebyggande arbetet, socialtjänsten och nattvandrare i kommunen, Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF,) polisen, räddningstjänsten, Ambulansen, NTF Uppsala län, kyrkan och skolhälsovården på Bruksgymnasiet i Gimo.

Många ungdomar i farozonen
- Många ungdomar på högstadiet i Östhammars kommun dricker sig berusade flera gånger per månad, så ämnet är viktigt. Vuxna spelar en viktig roll i ungdomars konsumtionsmönster eftersom föräldrarnas förhållningssätt till sina ungdomars drickande påverkar deras konsumtionsmönster avsevärt. Under dagen har vi möjlighet att nå många vuxna och föräldrar för att sprida vår information.

Alkoholen hälls ut
För att motverka bruk bland minderåriga arbetar polisen i kommunen enligt Kronobergsmodellen. Den innebär att så fort polisen påträffar en minderårig person med alkohol hälls inte bara alkoholen ut, utan polisen skriver även en rapport och kallar ungdomen tillsammans med föräldrar till ett förhör. Fram till 17 augusti i år har polisen skrivit 23 sådana rapporter och förra året var det totalt 12 rapporter under samma tid.

Vuxna förebilder
– Vi har prioriterat att arbeta på det här sättet. Ungdomarna i kommunen ska veta att vi vuxna verkligen agerar när vi ser att de dricker, säger Christina Andersson, biträdande närpolischef i Östhammar.
Parallellt med detta har kommunen engagerat sig i det nationella anti-langningsprojektet ”Tänk om”.

Nolltolerans
– Det är inte ovanligt att det är föräldrar som förser ungdomarna med alkohol. De tror felaktigt att det är bättre att de själva köper ut alkoholen så de vet vad ungdomarna dricker. Men i själva verket adderas bara det som föräldrarna köper ut åt ungdomarna till den mängd ungdomarna hade tänkt dricka ändå. Det bästa vore om föräldrarna vågade ta ställning för att minderåriga inte ska dricka alls, säger Malin Eriksson, samordnare för drogförebyggande frågor i kommunen.

För mer information, kontakta:

Malin Eriksson, samordnare för drogförebyggande frågor
Östhammars kommun
Telefon: 0173-864 65
Mobil: 070-210 76 07

Katarina Bokström 
NTF Uppsala län
Telefon: 070 5

Publicerad
27 augusti 2010
Senast uppdaterad
12 maj 2016