Gå till innehållet

Landshövdingen besöker Hargshamn och Gräsö

Uppsala läns landshövding Peter Egardt besöker under morgondagen,  fredagen den 20 augusti, Östhammars kommun för att orientera sig i frågor som rör farleden och hamnen i Hargshamn samt det tilltänkta marina reservatet utanför Gräsö.

Syftet med att skapa ett reservat är att skydda och bevara ett stort samman-hängande skärgårdsområde och dess biologiska mångfald i väsentligen oför-ändrat skick.

Efter en båttur kring det tilltänkta marina reservatet, avslutas dagen med en diskussion om detsamma på Gräsö Gård, där representanter Länsstyrelsen, kommunledningen och Skärgårdsrådet deltar.

Media hälsas välkomna till en pressträff på Gräsö Gård kl 16.00.

Jacob Spangenberg (C)                             Sten Huhta
Kommunstyrelsens ordförande              Kommunchef

Karta till Gräsö Gård

Publicerad
19 augusti 2010
Senast uppdaterad
12 maj 2016