Gå till innehållet

Östhammars kommun redovisar överskott

Östhammars kommun redovisar ett positivt resultat på plus 17,2 mkr för 2009

Östhammars kommun redovisar ett positivt resultat på plus 17,2 mkr för 2009.

Trots neddragna budgetar vid två tillfällen under 2009 klarar alla nämnder budgetmålet, innebärande att ingen redovisar negativ budgetavvikelse. Detta är den viktigaste faktorn till att kommunens resultat har blivit så bra. Andra bidragande faktorer till det goda resultatet är att skatteintäkterna blev något bättre än budgeterat, kommunens räntekostnader betydligt lägre och att premierna för avtalsförsäkringar blev väldigt låga 2009.

Resultatet på + 17,2 mkr för 2009 ligger i linje med kommunens mål att konsolidera ekonomin samt ha handlingsutrymme för framtida verksamhetsförändringar.

I resultatet ingår kostnad för medfinansiering av Citybanan och upprustning av järnväg Örbyhus-Hargshamn. Detta innebär att dessa åtagande inte behöver belasta kommunens ekonomi i kommande budgetar.

 -         Vi lägger ännu ett starkt bokslut bakom oss. Det skapar ett större handlingsutrymme för framtida satsningar på välfärd, säger Jacob Spangenberg (C), kommunstyrelsens ordförande.

Publicerad
10 mars 2010
Senast uppdaterad
12 maj 2016