Gå till innehållet

Pressmeddelande om miljoner till vattenprojekt

EU-programmet Central Baltic har beviljat projektet "A Cleaner Baltic Sea" 10 miljoner kr varav Östhammars kommun får 2,5 miljoner kr för åtgärder att minska övergödningen i Östersjön.

EU-programmet Central Baltic har vid sitt möte 24 mars i Mariehamn på Åland beviljat projektet "A Cleaner Baltic Sea" 10 miljoner kr varav Östhammars kommun får 2,5 miljoner kr för åtgärder att minska övergödningen i Östersjön.

Projektet är 3-årigt och är ett samarbete med Finland, Estland,Tallinns och Uppsala universitet samt Norrtälje kommun.

Genom att ta fram miljömässigt bättre VA-lösningar i skärgården samt ordna med anläggningar där fritidsbåtarna kan tömma sitt toalettavfall på olika ställen exempelvis i båthamnar ska vattenkvalitén successivt förbättras.Idag finns inga sådana anläggningar för fritidsbåtar utan de släpper ut sitt avfall direkt i Östersjön.

- Detta är mycket glädjande besked från EU. Nu får vi ytterligare resurser att använda i detta viktiga miljöarbete säger Stefan Edelsvärd, Internationell samordnare i Östhammars kommun. En projektledare kommer att rekryteras som får en samordnande och operativ roll.
  
Med vänliga hälsningar
Stefan Edelsvärd
EU- / Internationell samordnare

Publicerad
26 mars 2010
Senast uppdaterad
12 maj 2016