Gå till innehållet

Pressmeddelande om ungdomssatsning

Östhammars kommun satsar på ungdomarna.

Ungdomsarbetslösheten i Östhammars kommun har fördubblats sedan våren 2008 till februari 2010. Trots att antalet inte är på 90-talets höga nivå eller högt i förhållande till riket så är det alarmerande för framtiden.

-         Både kommunen och arbetsförmedlingen arbetar med åtgärder för att minska arbetslösheten, säger Peter Nyberg, chef för arbetsmarknadskontoret, men vi vill ta ytterligare steg i vår strävan att minska utanförskap, stärka arbetslinjen och skapa goda förutsättningar till att finna kompetent arbetskraft.

Östhammars kommun står som såväl arbetsgivare som geografiskt område inför ett generationsskifte inom arbetskraften. Kommunen befinner sig dessutom inför flera spännande utvecklingsprojekt inom det närmaste decenniet exempelvis SKB:s ansökan om anläggande av ett slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark, nyöppnandet av gruvdriften i Dannemora,  utbyggnaden av Lv 288, hamnens utveckling i Hargshamn samt i övrigt mycket aktivt näringsliv med bl a länets största privata arbetsgivare AB Sandvik. 

-         Våra ungdomar behöver ingångsplatser antingen i form av trainee eller lärande praktikplatser. Etableringen är ofta svår för de unga och oerfarna, säger Jacob Spangenberg, kommunstyrelsens ordförande (C). Vi föreslår att kommunen, arbetsförmedlingen och näringslivet tillsammans tar ett krafttag för de ungas situation på arbetsmarknaden. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår därför Kommunfullmäktige att inrätta 15 ungdomsjobb under 2010, verka för att 30 goda lärande praktiker/lärlingsplatser skapas, att finansiera ovanstående förslag med tilläggsanslag om 1.350.000 kr. Projektet ska utvärderas senast den 1/1 2011. 

Mer information

Peter Nyberg, chef för arbetsmarknadskontoret tel 0173-86128,  mob 070-206 95 44

Ulf Andersson, näringslivschef tel 0173-86085, mob 070-629 60 85

Jacob Spangenberg, kommunstyrelsens ordförande tel 0173-86148, mob 070-252 01 42. 

 
Med vänlig hälsning
 
Sirkka-Liisa Bergkvist
Informationschef

Publicerad
19 mars 2010
Senast uppdaterad
12 maj 2016