Gå till innehållet

Privat hemtjänst godkänd

Igår tog socialnämnden beslutet att godkänna det första privata hemtjänstföretaget i Östhammars kommun.

Olika hemtjänstområden
Igår tog socialnämnden beslutet att godkänna det första privata hemtjänstföretaget i Östhammars kommun. Företaget ”Vallonens hemtjänst” drivs av Ann Åkerström och Marika Wallin som båda har en lång erfarenhet från att ha arbetet inom kommunens hemtjänst. Östhammars kommun är indelat i olika hemtjänstområden och Vallonens hemtjänst kommer att erbjuda hemtjänst till alla i Österbybruk, Dannemora och Forsmark.

Valfrihet
Från den 15 april 2010  gäller lagen om valfrihet (så kallat kundval) i Östhammars kommun. Det betyder att alla som har hemtjänst får välja mellan kommunens hemtjänst eller ett privat hemtjänstföretag som kommunen har godkänt.

Start 1 oktober 2010
-
Det nya hemtjänstföretaget kommer att börja sin verksamhet den 1 oktober, och kommer att arbeta mellan 07.00 på morgonen till 22.00 på kvällen, även under helger. Under natten är det fortfarande kommunens egen hemtjänst som träder in, berättar Kenneth Lindholm, socialchef i Östhammar.

Samma kostnad
Det kostar lika mycket vare sig man väljer kommunens hemtjänst eller ett privat företag. Det som skiljer är att de privata företagen, till skillnad från kommunen, har möjlighet att erbjuda tilläggstjänster, så kallade hushållsnära tjänster. Dessa tjänster ingår inte i biståndsbeslutet utan betalas direkt till de privata företagen.

Frivilligt val
- Det är också viktigt att komma ihåg att kundval är ett frivilligt val. Om du inte kan eller inte vill välja tilldelas du automatiskt kommunens egen hemtjänst, men om du vill byta utförare och prova ett privat alternativ kan du göra det. Både kommunens egen och det nya företag har en gedigen erfarenhet av att arbeta med såväl personlig omvårdnad och service.


Kvalitetsuppföljning
Socialförvaltningen har under året kontinuerligt informerat om att kundval i hemtjänsten ska genomföras. Man har också haft en kontinuerlig kontakt med pensionärsföreningar och handikapporganisationer. Mer information om att man kan välja hemtjänst och hur man går tillväga kommer att meddelas både på kommunens hemsida samt genom annonser Annonsbladet och Östhammars nyheter.
- När det handlarom att göra ett val är det viktigt att ha tillgång till den information man behöver. I nästa steg kommer vi därför att införa kvalitetsuppföljningar så att den som väljer hemtjänst lättare kan jämföra de olika utförarna.

Eget val för familjerådgivning 

Socialnämnden tog under sitt sammanträde samtidigt ett beslut att även införa valfrihet vad gäller familjerådgivningen i Östhammar, men inga utförare har

För mer information kontakta:

Kenneth Lindström, socialchef, Östhammars kommun
Telefon: 0173 – 862 23
Mobil: 0706 – 71 61 99

Geli Lytter, nämndens utredningssekreterare
Telefon: 0173 – 861 68

Publicerad
26 augusti 2010
Senast uppdaterad
12 maj 2016