Gå till innehållet

Sjötorget får en ansiktlyftning

Sedan i början av sommaren har byggnadsnämndskontoret arbetat med att ta fram en plan för Sjötorgets utveckling i Östhammar. Nu ligger den första idén om parkområdets utformning klar.

 
Klart sommaren 2011
Sedan i början av sommaren har byggnadsnämndskontoret arbetat med att ta fram en plan för Sjötorgets utveckling i Östhammar. Nu ligger den första idén om parkområdets utformning klar. Om allt går som beräknat kan sjöfronten få en ansiktslyftning redan till nästa sommar.

Nytt utseende
-
Huvudsyftet med planerna är att göra hamnen och stadsparken mer tillgänglig för allmänheten, med nya mötesplatser och gångstråk längs med historiska strandlinjer. Vi skapar också ett nytt parkstråk genom parkens nya entré vid Pumphuset.

Byggnadsnämndskontoret har haft hjälp av två arkitekter från Tengboms arkitekter, som fick ett hedersomnämnande i Europan – en tävling som hålls för unga arkitekter i Europa vartannat år.

Handelsbodar vid hamnen
Förslaget innehåller en helt ny handelsplats bestående av en länga handelsbodar som ligger placerade kring hamninloppet i Östhammar. Handelsbodarna ska kunna arrenderas av lokala handlare som där kan driva sin verksamhet året runt. Vidare planeras en upprustning av Stadsparken med boulebanor och möjligheter till olika evenemang och aktiviteter.

Synpunkter välkomnas 
-
Historiskt sett är hamnen en viktig knutpunkt och handelsplats för området. Vi kommer också att uppmärksamma de olika strandlinjer som funnits genom seklen, den tidigaste från 1800-talet, den andra från början av 1900-talet och så slutligen dagens strandlinje. Vi vill gärna få in synpunkter på de föreslagna förändringarna, så allmänheten är välkommen att höra av sig.

Nu återstår arbetet med detaljplanen som ska ut på samråd till alla som berörs av förändringarna. Avsikten är att detaljplanen ska kunna antas under våren 2011.

 

Illustration:Plan över Sjötorget i Östhammar 

För mer information kontakta:

Christian Blomberg, planchef
Telefon: 0708 - 513 500, 0173 - 86 246 

 

 

Publicerad
24 augusti 2010
Senast uppdaterad
12 maj 2016