Gå till innehållet

Vem är värd ett kvalitetspris? Du avgör

Kvalitetspriset är ett årligt pris till anställda och arbetsplatser inom Östhammars kommun som av medborgare, brukare eller medarbetare upplevs utföra tjänster av god kvalitet.

Känner du någon som gör ett bra jobb?
Östhammars kommun har skapat ett kvalitetspris för att uppmärksamma, premiera och uppmuntra bra kvalitetsarbete. Det här är den tredje gången priset delas ut och den som vinner får 15 000 kronor netto. Observera att du inte kan nominera privata företag eftersom tanken är att priset ska belöna, uppmuntra och stödja de som utför kommunala tjänster.

Du bestämmer vad som är bra kvalitet
Kvalitetspriset är ett årligt pris till anställda och arbetsplatser inom Östhammars kommun som av medborgare, brukare eller medarbetare upplevs utföra tjänster av god kvalitet.

Vem som helst kan nominera vem som helst
- Priset kan delas ut till vem som helst och det finns inga speciella krav för vad som räknas som god kvalitet. Den som upplever att de har fått god kvalitet och service kan nominera vem de vill. Det kan vara en elev som nominerar en lärare, en anhörig som nominerar ett vårdbiträde eller en politiker som nominerar en fritidsgård, säger Per Engström, ekonomichef i Östhammars kommun.

Skicka in namn och motivering
Nomineringen sker genom att du skickar in namn på den eller de personer som du vill se som vinnare. En kortfattad beskrivning av det arbete eller insats du vill uppmärksamma ska också lämnas.

Alla kommunala ansvarsområden kan nomineras och det finns inga definitioner av ordet kvalitet. Det avgör den som nominerar. 

Prisjuryn avgör 
Prisjury är kommunstyrelsens arbetsutskott som består av:
Jacob Spangenberg (C), Margareta Widén Berggren (S), Anna-Lena Söderblom (M), Jonas Svensson (S) och Lennart Owenius (M).

Priset på 15 000 kronor och ett diplom delas ut den 12 april 2011, i samband med kommunfullmäktiges behandling av årsredovisningen.

Glöm inte att nominera senast 31 januari 2011!
Skicka ditt förslag med motivering till kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 31 januari 2011.

Postadress: Box 66, 742 21 Östhammar
E-post: kommunstyrelsen@osthammar.se

För mer information kontakta:
Per Engström, ekonomichef
Telefon arbete: 0173-861 20
p.engstrom@osthammar.se

Gun Klang, personalchef
Telefon: 0173 – 86265
gun.klang@osthammar.se

Publicerad
22 december 2010
Senast uppdaterad
12 maj 2016