Gå till innehållet

Arenor för tillväxt får miljonskjuts


Roden Multiarena, en av landets modernaste multiarenor, bl.a. med fokus på ridsport. En förstudie pågår i kommunen.

Flera arenor med olika inriktingar planeras i Uppsala län. Projektet "Arenor för tillväxt" bygger på att de olika projekten samverkar.  Förhoppningen är att samarbetet mellan olika anläggningar ska stimulera företagandet och leda till ökad sysselsättning och tillväxt i länet. Sammanlagt över 8 miljoner ska nu ge skjuts till de olika arenorna. EU går in med 3,6 miljoner kronor, Regionförbundet bidrar med 1.8 miljoner och kommunerna och arenaprojekten som delar på resterande belopp.

Knyter ihop satsningarna

Uppsala län har redan idag en stark tillväxt och attraktionskraft. Med flera nya och planerade arenor blir länet ännu mer intressant för besökare och invånare. Tanken bakom Arenor för tillväxt är att knyta vi ihop länets satsningar i ett gemensamt utvecklingsprojekt.

Skapar tillväxt

- Jag tror att det är bra att kommunerna samverkar och tar del av varandras erfarenheter och kunskaper. Det är viktigt att förväntningarna blir realistiska. Många frågor är gemensamma, inte minst när det gäller att förbereda det lokala näringslivet. Att skapa tillväxt är ju vad det går ut på, säger Katarina Lundgren, projektledare för Roden Multiarena i Östhammars kommun.

Arenor, kommuner och näringsliv

- Målet är att skapa 100 nya jobb, 25 nya företag och få fler företag att växa, säger Cecilia Forss, ordförande i Regionförbundets styrelse.

Projektet involverar arenor, kommuner och det lokala näringslivet i syfte att skapa hållbar utvecklingskraft lokalt och regionalt och för att lyfta och stärka regionens samlade attraktionskraft både nationellt och internationellt.

Arenaprojekt i Uppsala län:

Tierp Arena - en motorsport- och multiarena som beräknas ha 200 000 besökare per år.

Roden Multiarena - Östhammars kommun genomför i dagsläget en förstudie till en av landets modernaste multiarenor, bl.a. med fokus på ridsport.

SkiPark 360 - en inomhusmultiarena i Håbo med fokus på skidåkning.

Viking Motor Park - en internationellt gångbar motorsport- och multiarena i Enköping.

LogistikBålsta - en logistikanläggning under planering i Håbo. Med sitt centrala läge i Mälardalen kommer den att attrahera såväl traditionella transportköpare som de som vill använda anläggningen för att samordna tjänster mot marknaden.

Julmyra Horse Center - i Heby kommun ska bli en av Sveriges största hästsportanläggningar. På anläggningen ska 200 familjebostäder och hästgårdar med plats för 500 hästar finnas.

Knivsta Arena - är i ett planeringsskede och ska bli en flexibel multiarena för en mångfald av fritidsaktiviteter, kulturliv, evenemang och mässor.

Vallonbrukens Besökscentrum i Östhammar - ska bli ett centrum för turistinformation och kulturhistorisk information om Vallonbruken

Projektbudgeten uppgår till 8,4 mkr på tre år. Det finansieras av Regionförbundet Uppsala län med 1,8 mkr, EU:s regionala utvecklingsfond (ERUF) 2,95 mkr och 3,6 från medverkande kommuner och arenaprojekt.

Publicerad
17 juni 2011
Senast uppdaterad
12 maj 2016