Gå till innehållet

Snart kan du få oväntat besök...


 

I Östhammars kommun finns en skärgård med många skär och grunda havsvikar. Kuststräckan är 4 mil lång och mycket känslig. I de grunda vikarna och nästan ända ut till allra yttersta skären är Östersjöns vattenmiljö dålig. Tillsammans kan vi förbättra vattenmiljön så att vi kan få ett renare hav.

Sommarbesök

Under sommaren kommer informatörer från Östhammars kommun och berättar för dig hur vi får ett renare hav. Vi kommer från Act4myBalticSea, ett internationellt projekt som arbetar för att få ett renare hav i Östersjön. 3 länder och fyra kommuner medverkar i arbetet.

Personliga besök

Runt Östersjön lever nästan 85 miljoner människor. Mycket av våra utsläpp och föroreningar hamnar i havet. Dessutom är många av länderna runt Östersjön stora jordbruksländer. Övergödningen av havet kommer främst från jordbruket som svarar för nästan 50 procent av kväveläckaget till Östersjön, och från trafik och avloppsutsläpp. Genom personliga besök kommer särskilda miljöinformatörer ge information och råd om hur du kan förbättra ditt avlopp och välja en avloppslösning som passar vår känsliga kust.

Testa dig själv! Eller hämta mer information och broschyrer

Läs mer om arbetet för ett renare hav på den gemensamma webben för actformybalticsea

För mer information kontakta:
Teresia Wengström, projektledare för EU-projektet Renare hav - Act4myBalticsea 
0702 - 50 83 13
theresia.wengström@osthammar.se

Publicerad
22 juni 2011
Senast uppdaterad
12 maj 2016