Gå till innehållet

Undersökning av hur många vill arbeta heltid

Östhammars kommun kommer under hösten 2011 att undersöka hur många av de deltidsanställda som vill gå upp i arbetstid.

Deltid eller heltid

I slutet av maj uppvaktades Östhammars kommun med en namninsamling från deltagare i en Rättvisemarsch, organiserad av fackförbundet Kommunal. Kommunal har som mål att alla som arbetar deltid ska ha en heltidstjänst i botten, och att alla nya tjänster ska vara heltid. Förslag går helt i linje med kommunens mål om att vara en god och attraktiv arbetsgivare. Detta är en fråga som Östhammars kommun jobbat med tidigare, men som hela tiden behöver utvecklas för att vi tillsammans ska nå målet.

Enkät i höst

-  Namninsamlingen bestod av flera hundra namnunderskrifter, och våra nämnder har nu i uppdrag att jobba med hur frågan kan lösas på respektive förvaltning säger Margareta Widén Berggren, kommunalråd (S), och ordförande i personalutskottet. I höst skickar vi ut en enkät till alla som arbetar deltid för att undersöka hur många som vill utöka sin arbetstid.

Hoppas få svar

- Det finns flest deltidsanställda på Socialförvaltningen och Tekniska förvaltningen, men vi vet inte om det är så för att de själva vill ha lägre sysselsättningsgrad eller om det beror på andra omständigheter. Det hoppas vi få svar på i höstens enkät, säger Gun Klang, personalchef.

Undersökningen kommer att påbörjas i augusti i år.

För mer information kontakta:

Margareta Widén Berggren, kommunalråd (S), och ordförande i personalutskottet
070 – 560 38 90


 

Publicerad
17 juni 2011
Senast uppdaterad
12 maj 2016